Uwaga!

Dyrekcja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej informuje, że termin pobierania i składania wymaganych dokumentów na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe we wszystkich zawodach został przedłużony do 28 sierpnia 2015 r.


Słuchaczy grup 1/2 KM, 1/2 P, 1/2T, 2/3T prosimy o zgłoszenie się w sekretariacie szkoły celem wypełninia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2016.

Na tablicy przy sekretariacie wywieszone zostały
harmonogramy zdających po poprawkach.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.
W sekretariacie należy odebrać zaświadczenia o ukończeniu kursu.


Prosimy o rozliczenie się z książek w bibliotece szkolnej.

Uwaga przeróbka - praktyki!!!

słuchacze KKZ - przeróbka kopalin stałych 

- praktyki rozpoczynają się w dniu 28 lipca 2015 szkoleniem bhp

zbiórka przed biurem przepustek na Bogdance godz 6:45

telefon kontaktowy: 507 337 601Egzamin zawodowy - sesja letnia 2015

Harmonogram części pisemnej EK („nowy egzamin”) 

22 czerwca 2015 r. - czas trwania – 60 min.

  • godz. 10.00 kwalifikacja – M.11, M.20, M.35, E.07;
  • godz. 12.00 kwalifikacja – M.39, M.44, E.08;

Harmonogram części praktycznej EK - („nowy egzamin”) 

Kwalifikacja

Nazwa

Czas

trwania

Model

Data

rozpoczęcia

Data

zakończenia

E.07

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

180 min.

W

2015-06-12

2015-06-14

E.08

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

180 min.

W

2015-06-08

2015-06-12

M.11

Eksploatacja złóż podziemnych

120 min

W

2015-06-08

2015-06-21

M.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

120 min.

W

2015-06-01

2015-06-03

M.35

Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

150 min.

D

2015-06-23

2015-06-23

M.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

120 min.

D

2015-06-23

2015-06-23

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

120 min

DK

2015-05-25

2015-05-25


Szczegółowe harmonogramy zdających na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły

Ważne!
Prosimy o przybycie na egzamin 30 minut przed planowanym rozpoczęciem. Osoby przystępujące do egzaminu powinny ze sobą przynieść dokument tożsamości.
Na egzamin pisemny prosimy zabrać czarnopiszący długopis.

Przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec 2015 r.
:
- kalkulator prosty
- ołówek
- gumka
- linijka
- temperówka

Informacje o terminie składania dokumentów na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (forma nauki: zaoczna, czas trwania: 2 lata) zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w czerwcu 2015 r.


Podział grupy 1T

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Grupa 1: Baranowski P. – Krajewski P.

Grupa 2: Łabędź. A. – Zieliński P.Plany zjazdów znajdują się w zakładce „Plany zjazdów”
– po lewej stronieOznaczenia grup:

Technik górnictwa podziemnego – 1 I, 1 J
(podział na grupy zostanie wywieszony na drzwiach szkoły na  pierwszym zjeździe)

Technik mechanik – 1 Km

Technik elektryk – 1T 

Technik przeróbki kopalin stałych – 1 P