Nie będzie naboru zimowego.
Informacje o terminie składania dokumentów na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (forma nauki: zaoczna, czas trwania: 2 lata) zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w czerwcu 2015 r.


Podział grupy 1T

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Grupa 1: Baranowski P. – Krajewski P.

Grupa 2: Łabędź. A. – Zieliński P.Plany zjazdów znajdują się w zakładce „Plany zjazdów”
– po lewej stronieOznaczenia grup:

Technik górnictwa podziemnego – 1 I, 1 J
(podział na grupy zostanie wywieszony na drzwiach szkoły na  pierwszym zjeździe)

Technik mechanik – 1 Km

Technik elektryk – 1T 

Technik przeróbki kopalin stałych – 1 P