Uwaga słuchacze semestru IV r, s!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Technik górnictwa podziemnego  (M.11) grupy KKZ r, s

odbędzie się:

etap pisemny - 8.09.2014 r. godz. 10.00 (w szkole)

etap praktyczny - od 17 do 19. 09.2014 r. (w LW "Bogdanka" S.A.)

Szczegółowy harmonogram zdających znajduje się w gablocie szkoły.

W dniu 16.09.2014 r. (wtorek) - obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich zdających (zbiórka o godzinie 6.00 przed drzwiami wejściowymi do kopalni)


Rekrutacja - pdf

Pobieranie skierowań na badania lekarskie w sekretariacie szkoły i składanie wniosków wraz z wymaganych dokumentami -
1-18.08.2014 r. - godz.: 8.00-14.00

Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Terminy postępowania rekrutacyjnego na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

  • Technik górnictwa podziemnego
  • Technik przeróbki kopalin stałych
  • Technik elektryk
  • Technik mechanik


Uwaga!
Egazmin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik elektryk (E.07, E.08)
(NOWY EGZAMIN)

Etap pisemny 16 VI 2014 r. (poniedziałek)
godz. 10.00 - kwalifikacja E.07.
godz. 12.00 - kwalifikacja E.08.

Etap praktyczny od 26 VI 2014 r. do 07 VII 2014 r.
Zmiana 1 -
godz. 8.00
Zmiana 2 - godz. 16.00


26 VI 2014 r. (czwartek)

Zmiana 1 i 2 (E.07.)

30 VI 2014 r. (poniedziałek)

Zmiana 1 i 2 (E.07.)

1 VII 2014 r. (wtorek)

Zmiana 1 i 2 (E.07.)

2 VII 2014 r. (środa)

Zmiana 1 (E.07.)

Zmiana 2 (E.08.)

3 VII 2014 r. (czwartek)

Zmiana 1 i 2 (E. 08.)

4 VII 2014 r. (piątek)

Zmiana 1 i 2 (E. 08.)

7 VII 2014 r. (poniedziałek)

Zmiana 1 (E.08)


Zdający proszeni są o przybycie godzinę przed egzaminem.


Uwaga!


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
(stary egzamin)

Etap pisemny - 23 VI 2014 r., godz. 12.00
technik górnictwa podziemnego
technik przeróbki kopalin stałych
technik elektryk
Egzamin praktyczny - 24 VI 2014 r., godz. 9.00
technik górnictwa podziemnego
technik przeróbki kopalin stałych
Egzamin praktyczny - 25 VI 2014 r., godz. 9.00
technik elektryk

W dniu egzaminu prosimy o przybycie conajmniej 0,5 godz. przed rozpoczęciem egzaminu.

Absolwenci ZSG, którzy zadeklarowali przystąpienie do w/w egzaminu proszeni sa o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu dopełnienia niezbędnych formalności związanych z organizacją i przebiegiem egzaminu.

Ważne! Osoby przystępujące do egzaminu powinny ze sobą przynieśc
dokument tożsamości

Przybory pomocnicze
Na etapie pisemnym:
  • czarnopiszący długopis
Na etapie praktycznym:
  • kalkulator prosty
  • ołówek
  • linijka
  • gumka