Uwaga!
Są jeszcze wolne miejsca na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Nabór trwa. Zapraszamy

Uwaga słuchacze!
Praktyki zawodowe dla KKZ rozpoczynają się 19 V 2016 r.
Obowiązkowe szkolenie BHP - zbiórka przy biurze przepustek LW "Bogdanka" S.A. o godz. 7.00
Opiekun praktyk - Józef Rudzki

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej


Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok szkolny 2016/2017

L.p.

Czynności

Terminy

1.       

Pobieranie wymaganych dokumentów z sekretariatu szkoły i składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

W przypadku przekroczenia limitu wolnych miejsc
w danym zawodzie - przyjmowanie dokumentów zostanie wstrzymane i taka informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły (www.zsg-leczna.pl).

06.06.2016 r. - 08.07.2016 r.

godz. 800-1400

2.       

Publikacja list kandydatów (dotyczy osób, które mają złożony komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów).

11.07.2016 r.

godz.1000

3.       

Analiza dostarczonej dokumentacji według etapów

i kryteriów określonych w art. 20r Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zm.).

12.07.2016 r.

4.       

Publikacja list osób przyjętych na dany kierunek oraz list osób nieprzyjętych.

13.07.2015 r.
godz. 800

5.       

Postępowanie uzupełniające i odwoławcze.

14.07.2016 r. - 30.08.2016 r.

godz. 800-1400

6.       

Ostateczna publikacja list osób przyjętych.

31.08.2016 r.

godz. 800


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017Plany zjazdów znajdują się w zakładce „Plany zjazdów”
– po lewej stronieOznaczenia grup:


Technik górnictwa podziemnego - K1Ga

Technik górnictwa podziemnego 4 I, 4 J

Technik mechanik - K1Ma

Technik mechanik 4 Km

Technik elektryk 4 T 

Technik przeróbki kopalin stałych4 P

(podział na grupy zostanie wywieszony na drzwiach szkoły na  pierwszym zjeździe)