Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
oznaczenia semestrów I w roku szk. 2016/2017

M.11b – technik górnictwa podziemnego

M.20a – technik mechanikPlany zjazdów znajdują się w zakładce „Plany zjazdów”
– po lewej stronieOznaczenia grup:


Technik górnictwa podziemnego - K1Ga
Technik górnictwa podziemnego - M.11a

Technik mechanik - K1Ma
Technik elektryk - E.07a