Uwaga!Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
(stary egzamin)

Etap pisemny - 23 VI 2014 r., godz. 12.00
technik górnictwa podziemnego
technik przeróbki kopalin stałych
technik elektryk
Egzamin praktyczny - 24 VI 2014 r., godz. 9.00
technik górnictwa podziemnego
technik przeróbki kopalin stałych
Egzamin praktyczny - 25 VI 2014 r., godz. 9.00
technik elektryk

W dniu egzaminu prosimy o przybycie conajmniej 0,5 godz. przed rozpoczęciem egzaminu.

Absolwenci ZSG, którzy zadeklarowali przystąpienie do w/w egzaminu proszeni sa o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu dopełnienia niezbędnych formalności związanych z organizacją i przebiegiem egzaminu.

Ważne! Osoby przystępujące do egzaminu powinny ze sobą przynieśc
dokument tożsamości

Przybory pomocnicze
Na etapie pisemnym:
  • czarnopiszący długopis
Na etapie praktycznym:
  • kalkulator prosty
  • ołówek
  • linijka
  • gumka