Podział grupy 1T

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Grupa 1: Baranowski P. – Krajewski P.

Grupa 2: Łabędź. A. – Zieliński P.Plany zjazdów znajdują się w zakładce „Plany zjazdów”
– po lewej stronieOznaczenia grup:

Technik górnictwa podziemnego – 1 I, 1 J
(podział na grupy zostanie wywieszony na drzwiach szkoły na  pierwszym zjeździe)

Technik mechanik – 1 Km

Technik elektryk – 1T 

Technik przeróbki kopalin stałych – 1 P


Uwaga słuchacze semestru IV r, s!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Technik górnictwa podziemnego  (M.11) grupy KKZ r, s

odbędzie się:

etap pisemny - 8.09.2014 r. godz. 10.00 (w szkole)

etap praktyczny - od 17 do 19. 09.2014 r. (w LW "Bogdanka" S.A.)

Szczegółowy harmonogram zdających znajduje się w gablocie szkoły.

W dniu 16.09.2014 r. (wtorek) - obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich zdających (zbiórka o godzinie 6.00 przed drzwiami wejściowymi do kopalni)