UWAGA

Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy 
lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy 
oraz osób przystępujących do eksternistycznego egzaminu zawodowego

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 


Oznaczenie grup dla uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2015/2016 w semestrze I

- zawód: technik górnictwa podziemnego – K1Ga

- zawód: technik mechanik – K1Ma

Pierwszy zjazd dla grupy K1Ga odbędzie się w dniach:
19-20.09.2015 r. (zakładka plan zjazdów),
a dla grupy
K1Ma w dniach: 18,19, 20 września 2015 r.(zakładka plan zjazdów).


Egzamin zawodowy - sesja jesienna (sierpień-październik 2015)

Harmonogram części pisemnej EK („nowy egzamin”) 

8 września 2015 r. - wtorek - czas trwania – 60 min.

  • godz. 10.00 kwalifikacja – M.11, M.20
  • godz. 12.00 kwalifikacja – M.39

Harmonogram części praktycznej EK - („nowy egzamin”) 

8 października 2015 - czwartek

  • godz. 13.00 kwalifikacja – M.39
  • godz. 16.00 kwalifikacja – M.20
  • godz. 16.00 kwalifikacja – M.11 (Pasternik)

Szczegółowe harmonogramy zdających na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły

Ważne!
Prosimy o przybycie na egzamin 30 minut przed planowanym rozpoczęciem. Osoby przystępujące do egzaminu powinny ze sobą przynieść dokument tożsamości.
Na egzamin pisemny prosimy zabrać czarnopiszący długopis oraz kalkulator prosty.

Przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji jesiennej 2015 r.
:
- kalkulator prosty
- ołówek
- gumka
- linijka
- temperówka


Plany zjazdów znajdują się w zakładce „Plany zjazdów”
– po lewej stronieOznaczenia grup:


Technik górnictwa podziemnego - K1Ga

Technik górnictwa podziemnego 3 I, 3 J

Technik mechanik - K1Ma

Technik mechanik 3 Km

Technik elektryk 3 T

Technik elektryk - 5 T 

Technik przeróbki kopalin stałych3 P

(podział na grupy zostanie wywieszony na drzwiach szkoły na  pierwszym zjeździe)