Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017Plany zjazdów znajdują się w zakładce „Plany zjazdów”
– po lewej stronieOznaczenia grup:


Technik górnictwa podziemnego - K1Ga

Technik górnictwa podziemnego 4 I, 4 J

Technik mechanik - K1Ma

Technik mechanik 4 Km

Technik elektryk 4 T 

Technik przeróbki kopalin stałych4 P

(podział na grupy zostanie wywieszony na drzwiach szkoły na  pierwszym zjeździe)