UWAGA

Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy 
lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy 
oraz osób przystępujących do eksternistycznego egzaminu zawodowego

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieInformujemy, że przyjęte zostały wszystkie osoby, które złożyły dokumenty na KKZ
Oznaczenie grup dla osób, ktore zostały przyjęte
na semestr zimowy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
 

w roku szkolnym 2015/2016: 

- technik górnictwa podziemnego: M.11a

- technik elektryk: E.07a

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach: 06.02.2016 r. - 07.02.2016 r.
(szczegóły  w zakładce: Plan zjazdów)


Oznaczenie grup dla uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, którzy kontynuują naukę w roku szkolnym 2015/2016 w semestrze II

- zawód: technik górnictwa podziemnego – K1Ga

- zawód: technik mechanik – K1Ma


Plany zjazdów znajdują się w zakładce „Plany zjazdów”
– po lewej stronieOznaczenia grup:


Technik górnictwa podziemnego - K1Ga

Technik górnictwa podziemnego 4 I, 4 J

Technik mechanik - K1Ma

Technik mechanik 4 Km

Technik elektryk 4 T 

Technik przeróbki kopalin stałych4 P

(podział na grupy zostanie wywieszony na drzwiach szkoły na  pierwszym zjeździe)