Szczegółowe wykazy zdających na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły

Ważne!
Prosimy o przybycie na egzamin 30 minut przed planowanym rozpoczęciem. Osoby przystępujące do egzaminu powinny ze sobą przynieść dokument tożsamości.
Na egzamin pisemny prosimy zabrać czarnopiszący długopis oraz kalkulator prosty.

Przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2016 r.
:
- kalkulator prosty
- ołówek
- gumka
- linijka
- temperówka

Informacja o opłatach za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52
oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2)
dotyczy:

 • Młodocianych pracowników
 • Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
 • Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
 • Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Wysokość opłat za egzamin:

 • część pisemna i praktyczna - 171 zł
 • część pisemna - 57 zł (1/3 opłaty)
 • część praktyczna - 114 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:

 • 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 (Narodowy Bank Polski)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 • os. Szkolne 37
 • 31-978 Kraków

W tytule przelewu należy podać:

 • EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem (do 14.12.2015 r.)Informatory

Technik górnictwa podziemnego
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik eleltryk
Technik mechanik


Testy egzaminacyjne - nowy egzamin

Technik górnictwa podziemnego

M. 11 - Ekspolatacja złóż podziemnych

Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 - pisemny

Technik przeróbki kopalin stałych

M.35 - Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 styczeń - pisemny
Rok 2014 maj - pisemny
Rok 2014 sierpień - pisemny
Rok 2015 styczeń - pisemny
Rok 2015 maj - pisemny
Rok 2016 styczeń- pisemny

M.36 - Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Rok 2015 - pisemny
Rok 2016 styczeń - pisemny

Technik mechanik

M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Rok 2015 styczeń - pisemny
Rok 2015 maj - pisemny

Testy egzaminacyjne - stary egzamin


Technik górnictwa podziemnego

Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012 - pisemny
Rok 2012 - praktyczny
Rok 2013 - pisemny
Rok 2013 - praktyczny
Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 - praktyczny
Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 - praktyczny

Górnik eksploatacji podziemnej

Rok 2012 - pisemnyTechnik przeróbki kopalin stałych

Rok 2012 - pisemny
Rok 2013 - pisemny
Rok 2014 - pisemny
Rok 2015 - pisemnyTechnik elektryk

Rok 2012
- pisemny
Rok 2012 - praktyczny