Koło Dziennikarsko-Fotograficzne

Prowadzący
Marzena Olędzka i Marzena Szypulska

Spotkania
Wtorek godz. 14.30 w bibliotece szkolnej
lub w inne dni podczas zajęć zorganizowanych na zewnątrz

Uczniowie ZSG w redakcji Faktów Łęczyńskich.pl

25 X 2012. Uczniowie z Koła Dziennikarsko-Fotograficznego odwiedzili redakcję Faktów Łęczyńskich.pl, gdzie mieli okazję podziękować Redaktor Naczelnej Joannie Greczkowskiej za publikację tekstów dotyczących Zespołu Szkół Górniczych, a także za objęcie patronatem Powiatowego Konkursu Wiedzy o św. Barbarze. Młodzi dziennikarze ofiarowali Redaktor Naczelnej egzemplarz szkolnej gazetki „Gazeta za Free”. Spotkanie zakończyło się wstępnym ustaleniem wizyty w tej nowej, ale już podbijającego łęczyński rynek gazecie.