Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Opiekun

mgr inż. Grzegorz Mazur

Przewodnicząca - Filip Roczon, kl. 3m
Zastępca - Adam Serej, kl.1a
Skarbnik - Adrian Kot, kl. 1m
Z-ca skarbnika - Albert Skrobowski, kl. 3m

Członkowie
Aleksandra Stopa, kl. 4c
Natalia Wachnik, kl. 4c
Daniel Jasina, kl. 4b
Maciej Choroś, kl. 4d
Emilia Palejczuk, kl. 4c