150. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego
2013-01-22 14:18:34

Szkolne obchody 150. rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

To co przeżyło jedno pokolenie,

Drugie przerabia w sercu i pamięci.

                                       Artur Oppman

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. rozpoczęło się jedno ze znaczących Powstań Narodowych. W tym roku obchodzimy 150. rocznicę jego wybuchu. Mimo, że zakończyło się klęską jest ważnym wydarzeniem w dziejach Polski. – Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności – mówi uchwała Senatu RP, ustanawiająca rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.

Uczniowie i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej uczczenie tej doniosłej rocznicy uznało za swój obowiązek. 22 stycznia 2013 roku w Sali im. Jana Samsonowicza odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczniowie przypomnieli wydarzenia związane z wybuchem Powstania Styczniowego i jego rolą w kształtowaniu poczucia solidarności narodowej. Przypomnieli również lokalnych bohaterów Powstania, których mogiła znajduje się na łęczyńskim cmentarzu.

Po zakończonej akademii uczniowie klasy Ic wraz z kapłanami udali się na cmentarz, gdzie na powstańczej mogile złożyli kwiaty i zapalili znicz. Ks. Tomasz Konstanciuk, przypomniał młodzieży o znaczeniu powstańczego czynu i obowiązku pamięci o historii naszego narodu. - Stoimy przy grobie powstańców którzy oddali życie w walce o wolność Ojczyzny podczas Powstania Styczniowego. Tego typu uroczystości i miejsca skłaniają nas do głębokiej refleksji - mówił ks. Tomasz - Są nie tylko doskonałą lekcją historii przypominającą, że nie zawsze w naszej Ojczyźnie cieszyliśmy się wolnością, że był czas kiedy Polska zniknęła z mapy świata, są okazją do oddania czci ofiarom, złożenia wyrazów szacunku. To miejsce i czas skłania także do zastanowienia  nad problemem patriotyzmu. Dzisiaj, kiedy nie musimy stawać zbrojnie w walce o wolność Ojczyzny, trzeba nam spojrzeć szerzej na patriotyzm, jak go rozumieć dzisiaj. Warto  zastanowić się nad okolicznościami w jakich doszło do utraty wolności i suwerenności. Górę wzięła prywata i brak zainteresowania rzeczywistymi interesami narodu. Liczył się tylko osobisty zysk i, rzekoma, troska o dobre relacje z sąsiednimi krajami. Dzisiejszy patriotyzm powinien pójść w tym kierunku, aby nie dopuścić ponownie do podobnej sytuacji, warto przejąć się nie tylko swoimi własnymi problemami i zatroskaniem o „nasze podwórko”, ale mieć na względzie to co dobre także dla innych i dla naszej Ojczyzny.

Ks. Michał Gałus poprowadził modlitwę w intencji tych, którzy oddali życie za Ojczyznę zwłaszcza za bohaterów Powstania Styczniowego walczących na ziemi łęczyńskiej: ppłk. Bogusława Ejtmanowicza, Kazimierza Bogdanowicza, Iwaszkiewcza, Bernarda Iwaszkiewicza, Adama Blejszmita, Wincentego Bilińskiego, Józefa Kurka, Pawła Łaniuka, Karola Janisza, Aleksandra Płodowskiego, Andrzeja Wójcika i nieznanych powstańców. Stali się oni legendą powstania i symbolem dążeń niepodległościowych narodu polskiego.

Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej były piękną lekcja historii, patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

Galeria

Zostaw komentarz