69. rocznica Powstania Warszawskiego
2013-08-01 19:05:14
Chwała bohaterom!

Powiatowe obchody rocznicy Powstania Warszawskiego rozpoczęły się o godz. 17.00 na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej. O godzinie „W” zawyły syreny sygnalizujące początek zrywu niepodległościowego Warszawiaków.

Część artystyczną przygotowała młodzież z Zespołu Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie. Następnie odbył się Apel Poległych i modlitwa za tych, którzy zapłacili życiem broniąc Warszawy i niepodległej Polski. Modlitwę w intencji powstańcow poprowadził ks. Andrzej Lupa, Proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej: Wszechmogący Boże polecamy Ci wszystkich biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Wiesz, że wykazali się szczególną miłością do Ojczyzny stając w jej obronie i oddając za nią życie. Poległych i zmarłych obdarz życiem wiecznym, a żyjących swym błogosławieństwem.

Po modlitwie delegacje zakładów pracy, związków zawodowych i szkół, w tym również delegacja Zespołu Szkół Górniczych, złożyły pod krzyżem wieńce, oddając hołd walczącym Bohaterom. 

Starosta Łęczyński Adam Niwiński mówił: – Nie zapominajmy o tym, że to właśnie Polska jest dla nas najważniejszym dobrem, że tylko w ramach tej wspólnoty możemy jako naród i każdy z nas oddzielnie rozwijać się w sposób prawidłowy i wolny. Taka Polska była przedmiotem marzeń owych dziewcząt i chłopców, którzy pierwszego sierpnia poszli w bój. Bardzo wielu z nich zginęło. Byli tacy, którzy polegli po wojnie, walcząc jako żołnierze wyklęci. W jednym z opracowań historycznych zostało napisane, że Powstanie Warszawskie było dziełem członków tego pokolenia Rzeczpospolitej Polskiej, których w szkołach nie uczono patriotyzmu, oni patriotyzmem oddychali. Zapamiętajmy ofiarę jaką złożyli.

Swoje przemówienie Starosta zakończył słowami powstańca, późniejszego księdza Jana Twardowskiego, który o zrywie powstańczym napisał:

Powstanie chłopców pełne,
Powstanie pełne snów.
I tamte pieśni rzewne,
i tamten pożar głów... 

Chwała bohaterom Powstania Warszawskiego!

Zostaw komentarz