Barbórka w ZSG 2019
2019-12-03 23:06:12
Barbórka w ZSG

W przeddzień górniczego święta 3 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się uroczysta szkolna Barbórka.

Przybyło na nią wielu gości z wiceprezesem LW "Bogdanka" S.A. Adamem Partyką na czele. Obecny był również wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Michał Pelczarski, Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski, proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej ks. Andrzej Lupa, a także Wicekurator Oświaty Eugeniusz Pelak wraz z Elżbietą Denejko, dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego. Byli obecni także przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, dyrektorzy szkół, a także przedstawiciele szkolnych i górniczych związków zawodowych. Wszystkich powitał dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha.

Na początku uroczystości ks. Proboszcz zmówił modlitwę w intencji wszystkich górników, również tych, którzy odeszli już na wieczną szychtę.

Następnie głos zabrali goście. Wiceprezes Adam Partyka mówił: Cieszę się bardzo ze współpracy ze szkołą w Łęcznej, gratulacje dla uczniów i nauczycieli, bo świadectwem ich pracy są dobre wyniki: największa ilość stypendiów i przepustek do pracy w kopalni. To właśnie szkoła w Łęcznej tutaj przoduje – mówił.

Wicestarosta Michał Pelczarski podkreślał, że udało się zrealizować duży projekt ze środków unijnych dzięki czemu szkoła posiada nowoczesne warsztaty, ich uroczyste otwarcie obchodzone było we wrześniu. - Będziemy się starali dalej tę szkołę rozwijać, dla nas jest ona bardzo ważna - zapewniał. Przypomniał, że szkoła wspierała działania Powiatu przy organizacji uroczystości patriotycznych, obchodów 20-lecia Powiatu, czy dożynkach.

Aneta Iłenda dyrektor ds. personalnych w LW „Bogdanka” S.A. przedstawiła młodzieży i wszystkim zgromadzonym kilkuminutowy film przybliżający postać św. Barbary, patronki górników jako super bohaterki na dzisiejsze czasy.

Podczas szkolnej uroczystości dzieci i młodzież otrzymały nagrody w barbórkowych konkursach: w IX Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych, który odbywa się w kategorii wiedza i praca plastyczna oraz w Konkursie Wiedzy BHP w Górnictwie. Statuetkę św. Barbary wykonaną z węgla otrzymało 28 uczniów, stypendystów Bogdanki. Wręczone zostały także nagrody w powiatowym Konkursie Literackim.

Następnie uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na pełnoprawnych członków szkolnej społeczności. Pasowania dokonał dyrektor Arkadiusz Marucha uderzając w ramię ucznia szpadą górniczą.

Młodzież złożyła Górnikom, ich rodzinom i pracownikom LW "Bogdanka" S.A. życzenia opieki górniczej Patronki św. Barbary. A na zakończenie uroczystości zadedykowała im część artystyczną.

Podczas uroczystości dyrektor odczytał wiersz Stanisława Luchowskiego, budowniczego Bogdanki, obecnie pisarza, autora książki „Wybraliśmy Bogdankę”. Pan Luchowski skierował go do młodych adeptów górniczego stanu. Do uroczystej oprawy Barbórki przyczynił się także pan Walenty Bąbelewski, który użyczył szkole swojego cyklu malarskiego „Moja robota w kopalni”.

Dyrektor zaprosił także gości, by obejrzeli wystawę "Zbieraliśmy doświadczenia w Hiszpanii" poświęconą stażom zawodowym jakie uczniowie ZSG odbyli w Hiszpanii.  Projekt "ZSG w Łęcznej na staż" realizowany był w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria

Zostaw komentarz