Międzynarodowa konferencja naukowa w ZSG w Łęcznej
2015-07-23 16:05:18
Międzynarodowa konferencja naukowa w ZSG w Łęcznej

12 lipca 2015 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kultura bez granic” poświęcona metodyce nauczania języków obcych.

Uczestnikami spotkania byli nauczyciele oraz pracownicy naukowi należący do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli (ITA – ang. International Teachers Assosation). W tym dniu ZSG odwiedzili goście z Jakucka, Sankt-Petersburga, Białorusi, Danii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Władywostoku. Zaproszenie przyjęli również nauczyciele języka rosyjskiego z pobliskich szkół.

Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Łęczyński i Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, który reprezentowały dr Małgorzata Ułanek z Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej XX-XXI wieku oraz doktorantka mgr Małgorzata Kulikowska. Pracownicy naukowi z Instytutu Filologii Słowiańskiej odwiedzają ZSG w Łęcznej oraz uczestniczą w różnych przedsięwzięciach dotyczących nauczania języka rosyjskiego w ramach umowy patronackiej zawartej w listopadzie 2014 roku.

Spotkanie otworzył dyrektor ZSG mgr Arkadiusz Marucha, który przybliżył gościom specyfikę szkoły, charakter kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik mechanik oraz technik przeróbki kopalin stałych. Następnie organizator spotkania, nauczyciel języka rosyjskiego mgr Daniel Zagrodnik, podziękował za gościom za przybycie i chęć uczestnictwa w tym międzynarodowym spotkaniu. Przedstawił również cel obrad i tematykę spotkania. Wszyscy uczestnicy komunikowali się w języku rosyjskim i angielskim. Sekcji w języku rosyjskim przewodniczył Daniel Zagrodnik, natomiast w języku angielskim Katarzyna Zalewska, nauczycielka języka angielskiego.

Podczas spotkania referenci zza granicy przedstawili interesujące prezentacje multimedialne dotyczące metodyki nauczania języków obcych oraz kultury krajów, z których przybyli. Owocne obrady trwały do godzin popołudniowych. Po przerwie obiadowej wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty z rąk Przewodniczącej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli prof. Mariny Azarenkovej (Sankt-Petersburg, Rosja). Następnie dyrektor ZSG mgr Arkadiusz Marucha wręczył zaświadczenia poświadczające udział w konferencji naukowej. Organizator spotkania Daniel Zagrodnik zachęcał do kontynuowania wspólnych spotkań, które „rozwijają świadomość językową, pozwalają podnosić swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe”.

Podczas pięciodniowego pobytu w Polsce na gości czekały atrakcje turystyczne przygotowane przez Daniela Zagrodnika. Przebywając na terenie województwa lubelskiego siedemnastoosobowa grupa zwiedziła Zamek Lubelski oraz Muzeum na Majdanku.

Warto nadmienić, iż spotkanie w ZSG w Łęcznej pozwoliło nie tylko wymienić poglądy dotyczące metodyki nauczania języka rosyjskiego i angielskiego, lecz był to świetny czas wymiany międzykulturowego słowa.

Organizatorem spotkania był mgr Daniel Zagrodnik, nauczyciel języka rosyjskiego.

Galeria

Zostaw komentarz