VII Turniej Mowy Polskiej
2018-10-26 10:22:37


I miejsce w VII Turnieju Mowy Polskiej

25 października 2018 r. w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbył się „VII Turniej Mowy Polskiej” pod hasłem „Ku niepodległości” organizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej.

Do konkursu przystąpiło 29 uczestników z 9 szkół powiatu łęczyńskiego.  Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej reprezentował Piotr Mroczek z klasy 2d.  Piotr wystąpił z prezentacją „Bitwa pod Puchaczowem”, będącą interpretacją artykułu Piotra Winiarskiego „Bitwa pod Puchaczowem w dn. 18 listopada 1863 r..”, zamieszczonego w ,,Merkuriuszu Łęczyńskim” z 2008 r. Ucznia do turnieju przygotowała dr Marzena Golan nauczyciel języka polskiego.

W jury konkursowym zasiedli: dr nauk humanistycznych Ewa Leśniewska, Izabela Korzeniewska członek Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach, Katarzyna Wójcik- Kęcik Sekretarz Gminy Puchaczów, Joanna Guz pracownik Urzędu Gminy w Ludwinie, Agnieszka Widzińska nauczyciel historii w Zespole Szkół w Cycowie,

Wszyscy uczestnicy konkursu zdaniem jury prezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom. Postanowiono więc przyznać sześć pierwszych nagród i siedem wyróżnień. Jedną z pierwszych nagród otrzymał Piotr Mroczek, jako jedyny wśród przedstawicieli szkół średnich. Dyrektor Jadwiga Marczewska i dr Ewa Leśniewska podziękowały  uczestnikom za podjęcie trudu zaprezentowania wydarzeń dotyczących działań niepodległościowych mających miejsce na terenie obecnego powiatu łęczyńskiego - od powstania kościuszkowskiego do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni książkami i gadżetami ufundowanymi przez Burmistrza Łęcznej oraz wójtów gmin leżących na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

Celem konkursu była promocja historii naszej „małej ojczyzny”, popularyzacja literatury regionalnej, kształtowanie regionalnej tożsamości, rozwijanie uzdolnień, twórczego myślenia oraz propagowanie piękna i poprawności języka polskiego. W turnieju mogli wziąć udział mieszkańcy Łęcznej w wieku od 6 lat w górę.

Galeria

Zostaw komentarz