XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
2016-03-21 08:15:17
"Młodzież Zapobiega Pożarom"

17 marca 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbyły się eliminacje powiatowe XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Jakub Okoń, uczeń kl. II d TE zajął w nim III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do testu wiedzy pożarniczej zakwalifikowały się 33 osoby wyłonione na szczeblu miejsko - gminnym. Eliminacje powiatowe składały się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Zakres pytań był bardzo rozległy i obejmował m.in.: tradycje i historię straży pożarnych, organizację i zadania ochrony przeciwpożarowej, przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i lasów, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Wyniki konkursu
- PSP Łęczna

Zostaw komentarz