Absolwent ZSG zachęca do studiowania
2017-03-21 13:28:55


Absolwent ZSG zachęca do studiowania 

Studia to najpiękniejszy okres życia człowieka, przekonywał uczniów klas czwartych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Grzegorz Gil absolwent Technikum Górniczego. Aktualnie student trzeciego roku Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Spotkanie z byłym uczniem ZSG odbyło się 17 marca 2017r. w Sali im. prof. Jana Samsonowicza.

Chcąc zachęcić maturzystów do kontynuowania nauki opowiedział o uczelni na której studiuje. Swoją opowieść rozpoczął od przybliżenia historii tej prestiżowej uczelni, następnie przedstawił władze AGH, wydziały oraz kierunki. Zachęcając do podejmowania decyzji o studiowaniu odniósł się do losów absolwentów. Jest to uczelnia, po której absolwenci nie maja problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Ogromnym atutem tej uczelni jest nowoczesna baza dydaktyczna np. Prometheus, jeden z najpotężniejszych na świecie komputerów oraz campus akademicki. O wyjątkowości kampusu w skali kraju świadczy fakt, iż wszystkie obiekty, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne, badania naukowe, jak również: administracja uczelni, organizacje studenckie, baza sportowo-rekreacyjna oraz baza mieszkaniowa skupione są w jednej dzielnicy Krakowa, tworząc integralną całość.

Zwracając się do zgromadzonych w Sali Samsonowicza uczniów mówił - Jesteście u progu dorosłości, zastanówcie się dobrze nad swoją przyszłością, żebyście po 10, 20 latach nie narzekali, że zrezygnowaliście z szansy jaką dało wam życie. Warto zdawać maturę, warto zdawać na studia.

 Grzegorz Gil przyjechał do swojej dawnej szkoły, by zachęcić maturzystów do podejmowania przemyślanych, odpowiedzialnych wyborów. W auli stanął na miejscu swoich profesorów, by na własnym przykładzie opowiedzieć, że studia to nie jest jakaś straszna sprawa, a wspaniała możliwość stawania się tym kim chcemy. Opowiadał nie tylko o wydziałach i kierunkach kształcenia na AGH, ale także o ciekawym studenckim życiu. O tym, że początkowe niskie oceny zamieniały się w coraz lepsze noty.

Każdy z czwartoklasistów został obdarowany gadżetami z logo AGH. Zainteresowani uczniowie mogli porozmawiać z absolwentem Technikum Górniczego. Najczęściej pytany był o progi punktowe, stypendia, rozszerzenia jakie zdawał na maturze, ceny akademików.

Galeria
Zostaw komentarz