Akcja honorowego krwiodawstwa
2012-10-22 14:12:53

Zostań honorowym dawcą krwi

22 X 2012. Uczniowie klas trzecich i czwartych naszej szkoły, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa wzięli udział w spotkaniu informacyjnym prowadzonym w Sali im. Jana Samsonowicza przez Beatę Krajewską, z-cę Kierownika Działu Dawców i Pobierania Krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Pani Krajewska przedstawiła warunki dotyczące możliwości oddania krwi oraz pozyskania dawców allogenicznych szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

Akcja krwiodawstwa w naszej szkole będzie prowadzona w piątek 26 października o godz. 9.00 w sali gimnastycznej.

Honorowym krwiodawcą może zostać osoba, która:

 • ukończyła18 rok życia,
 • nie chorowała na żółtaczkę zakaźną,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przechodziła żadnych zabiegów chirurgicznych,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywano u niej akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
 • nie przyjmowała nigdy narkotyków,
 •  w ostatnim czasie nie przyjmowała szczepień ochronnych,
 • nie przyjmuje i ostatnio nie przyjmowała żadnych leków,
 • nie przechodzi aktualnie żadnej infekcji (katar, kaszel, ból gardła).

Osoba oddająca krew powinna być:

 • wypoczęta,
 • po lekkim, ubogotłuszczowym posiłku,
 • z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, prawem jazdy, paszportem),
 • dzień wcześniej nie spożywa żadnego alkoholu.

Po oddaniu krwi przysługuje:

 • ekwiwalent kaloryczny w postaci czekolad,
 • w dniu oddania krwi przysługuje dzień wolny od pracy i nauki,
 • można otrzymać wynik oznaczenia grupy krwi.

Galeria

Zostaw komentarz