Akcja krwiodawstwa 2012
2012-10-27 10:47:03

Nieś pomoc – masz ją we krwi

27 października 2012 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się po raz drugi akcja honorowego oddawania krwi, w której wzięli udział uczniowie szkoły górniczej oraz Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka.

Do udziału w akcji zgłosiło się 27 uczniów z ZSG oraz 16 z ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Ostatecznie 29 uczniów oddało 13 litrów tego życiodajnego płynu, który zasilił bank krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Kilka dni wcześniej zainteresowani uczniowie uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z udziałem Beaty Krajewskiej, z-cy Kierownika Działu Dawców i Pobierania Krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Miało ono na celu przybliżenie ogólnych zasad i wymogów, jakie należy spełnić, aby zostać honorowym krwiodawcą.  

Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18-65 lat, ważący powyżej 50 kilogramów. Należy udać się do punktu krwiodawstwa, mając ze sobą dowód tożsamości. W punkcie otrzymujemy kwestionariusz, który po uzupełnieniu zostanie sprawdzony i zakwalifikowany przez pielęgniarkę. Kolejnym etapem jest pobranie próbki krwi na badanie hemoglobiny. Następnie lekarz przeprowadza z potencjalnym krwiodawcą wywiad. Jeśli lekarz stwierdzi, że osoba kwalifikuje się do oddania krwi, wówczas nie pozostaje jej nic innego jak usiąść na fotelu. Czas oddawania krwi nie przekracza 10 minut, a jej ilość to 450 ml, czyli jedna jednostka. W ciągu roku mężczyzna może oddać krew 6 razy, kobieta zaś 4 razy.

Po oddaniu krwi przysługuje krwiodawcy prawo do wysokokalorycznego posiłku (4500 kcal) - najczęściej w postaci 8 czekolad. Otrzymuje też bieżącą kontrolę stanu swojego zdrowia (badania są bezpłatne), zwolnienie do pracy lub szkoły, a także zwrot kosztów przejazdu do punktu, w którym oddał krew. Każdy dawca otrzymuje też tytuł honorowego dawcy krwi, co oznacza, że decydując się na ten gest, zrobił to bezpłatnie, z własnej nieprzymuszonej woli.

Należy pamiętać, że honorowy krwiodawca otrzymuje coś jeszcze - ogromną satysfakcję i świadomość, że uratował komuś życie.

Krew jest ciągle potrzebna dla osób, które straciły własną w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, z zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach i urazach. Potrzebują ją także pacjenci z chorobami rozrostowymi i nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii. Dla właśnie tych osób uczniowie łęczyńskich szkół raz kolejny zorganizowali akcję honorowego oddawania krwi. Dobrze, że akcja jest kontynuowana, i że tak wiele młodych osób jest chętnych, by nieść pomoc w ratowaniu zdrowia i życia innych ludzi.

„Krew to najcenniejszy lek, który tylko człowiek może podarować drugiemu człowiekowi”.


Galeria

Zostaw komentarz