Akcja krwiodawstwa w ZSG
2013-11-18 13:39:06

Akcja krwiodawstwa w ZSG

15 listopada 2013 r. w  Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się akcja krwiodawstwa, w której wzięli udział zarówno uczniowie szkoły górniczej jak i Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Kilka dni wcześniej przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne z udziałem Beaty Krajewskiej, z-cy Kierownika Działu Dawców i Pobierania Krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. 

Krwiodawstwo to niezwykle potrzebna akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji np. podczas operacji chirurgicznych lub do produkcji preparatów krwiopochodnych.

Chęć oddania krwi zgłosiło się 36 uczniów z ZSG oraz 14 z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Ostatecznie 30 uczniów oddało 13,5 litra krwi. Jeden uczeń z ZSG zgłosił się do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku.

Oddający krew otrzymali książeczkę honorowego krwiodawcy oraz posiłek regeneracyjny w postaci ośmiu tabliczek czekolady, który miał zregenerować utracone 450 ml krwi = 4500 kcal. W tym dniu uczniowie biorący udział w akcji zwolnieni byli z zajęć lekcyjnych.

Akcja krwiodawstwa była już trzecią, rozpoczęła się dwa lata temu z inicjatywy ucznia ZSG, który chciał pomóc choremu koledze. Swoim uczestnictwem młodzież okazała dojrzałość i wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

 „Krew to najcenniejszy lek, który tylko człowiek może podarować drugiemu człowiekowi”.

Galeria

Zostaw komentarz