Ankieta dla uczniów
2016-04-20 10:30:09
Ankieta dla uczniów

Niniejsze badanie ma na celu zdiagnozowanie występującego na rynku lokalnym zapotrzebowania na umiejętności, kwalifikacje oraz uprawnienia, które powinien posiadać wstępujący na rynek pracy absolwent szkoły zawodowej.

Zebrane dane będą wykorzystane na potrzeby realizacji zadania dotyczącego indywidualnej diagnozy potrzeb, w szczególności w obszarze: przygotowania programów nauczania, realizacji praktyk zawodowych, staży oraz współpracy między pracodawcami a placówkami systemu oświaty.

Prosimy o rzetelne i szczere odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Ankieta jest w pełni anonimowa, a wyniki zostaną opracowane statystycznie.

Link do ankiety

Zostaw komentarz