BĄDŹ EKO!
2013-06-20 12:43:20

BĄDŹ EKO!

19 czerwca 2013 r. w Środowiskowym Dom Samopomocy w Łęcznej odbył się festyn ekologiczny pod hasłem „Bądź EKO”. Wydarzenie skierowane było głównie do mieszkańców osiedla Bobrowniki – zarówno do dzieci jak i dorosłych.

Podczas imprezy prowadzone były konkursy ekologiczne, zabawy, można było wziąć udział w spotkaniu dotyczącym segregacji odpadów oraz obejrzeć występy dzieci i młodzieży.  Grupa teatralna Liberum Veto z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej przedstawiła scenkę kabaretową „Komedia ekologiczna w trzech scenach”. Ideą przedstawienia było propagowanie postaw proekologicznych i kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za naszą planetę. Poprzez satyrę młodzież pokazała jakie niebezpieczeństwa związane są z elektroodpadami, zwłaszcza jeśli są one niewłaściwie składowane i utylizowane. Przedstawienie skończyło się zainscenizowaną akcją sprzątania świata. Scenariusz scenki napisała opiekunka grupy Marzena Golan.

Aby zachęcić zebranych do dbania o środowisko i najbliższe otoczenie uczniowie nauczyli widzów żartobliwej piosenki ekologicznej.

„Lepiej było sprzątać świat
niż na kupie śmieci spać
Winny sobie jestem sam,
chciałem syfu no to mam.”

Poprzez działanie edukacyjno – integracyjne organizatorzy chcieli zwrócić uwagę mieszkańcom na problem zaśmiecania placów, skwerów i terenów zielonych na osiedlu.

W przygotowanie akcji włączyły się łęczyńskie organizacje i instytucje: Rada Uczestników, Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz Klub Wolontariatu.

Z pewnością potrzebne są takie akcje, które uświadamiają nam, że miejsca, gdzie pracujemy, mieszkamy, spędzamy czas wolny powinny być zadbane.

Galeria

Zostaw komentarz