Barbórka 2014
2014-12-05 11:44:39

„Tutaj jest kopalnia nasz drugi dom”

3 grudnia 2014 r. w niepowtarzalnej atmosferze Górniczego Święta, społeczność uczniowska, nauczyciele Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz zaproszeni goście zgromadzili się, by świętować tę ważną dla łęczyńskiego środowiska tradycję.

Rozpoczynając tegoroczną akademię barbórkową Arkadiusz Marucha Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej powitał gości, którzy swą obecnością zaszczycili szkolne obchody górniczego święta. Księdza Andrzeja Lupę, Proboszcza parafii św. Barbary w Łęcznej, Dariusza Kowalskiego Wicestarostę Łęczyńskiego, Teodora Kosiarskiego Burmistrza Łęcznej, Rogera de Bazelaire Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych LW „Bogdanka” S.A., Stanisława Luchowskiego, autora książek o tematyce górniczej, Walentego Bąbelewskiego, malarza, którego wystawę można było podziwiać podczas uroczystości. Powitał także przedstawicieli związków zawodowych górniczych i oświatowych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, reprezentantów Rady Rodziców, a także przedstawicieli mediów: Niedzieli i Gościa Lubelskiego.

– Obchodząc Barbórkę 2014 cieszymy się z sukcesów lubelskiego górnictwa, wzrastającego wydobycia, nowych i trafnych inwestycji, z dobrej kondycji finansowej kopalni, która stała się prawdziwym czarnym diamentem polskiego przemysłu. Ta sytuacja powoduje, że nie mamy obecnie problemów z naborem kandydatów do klas pierwszych mimo narastającego niżu demograficznego. Dzięki naszym działaniom dydaktycznym i współpracy z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. w zakresie praktycznej nauki zawodu wciąż osiągamy jedne z najlepszych w Polsce wyników na egzaminach zewnętrznych. Nasi absolwenci z sukcesem wchodzą na górniczy rynek pracy otrzymując zatrudnienie w kopalni. Studiują na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnice Śląskiej w Gliwicach, poszerzając swoje zawodowe zainteresowania – mówił Arkadiusz Marucha Dyrektor ZSG – Życie, praca i nauka toczyć się musi nieprzerwanie. Musimy sprostać nowym wyzwaniom. Na kolejny rok wszystkim górnikom, wszystkim, którzy czynią ich pracę bezpieczniejszą i efektywniejszą, nauczycielom, absolwentom, uczniom życzę Szczęść Boże!

Głos zabrał również Stanisław Luchowski, autor książek o tematyce górniczej, wcześniej pracownik LW „Bogdanka” S.A. Pisarz odczytał swój wiersz zatytułowany „Górnikom w 2014 r.”

Następnie Dariusz Kowalski Wicestarosta Łęczyński odczytał List Starosty Łęczyńskiego skierowany do całej społeczności szkolnej. – Drodzy Uczniowie. (…) W dniu Waszego święta życzę powodzenia w pokonywaniu codziennych wyzwań i zamierzeń edukacyjnych. Zdobycia wiedzy a także kształtowania umiejętności i cech charakteru niezbędnych w zawodzie górnika. Aby Wasza przyszła praca była bezpieczna i kończyła się dobrym powrotem do domu. Dawała satysfakcję a także była źródłem osobistego rozwoju. (…) W tym uroczystym dniu całej społeczności szkolnej i Waszym Rodzinom życzę wszystkiego dobrego. Niech Św. Barbara, patronka górników, służy Wam za wzór, umacnia w trudnych chwilach i zawsze otacza opieką. Z górniczym pozdrowieniem: „Szczęść Boże!”

O zabranie głosu dyrektor ZSG poprosił również Rogera de Bazelaire Zastępcę Prezesa LW „Bogdanka” S.A. – Współpraca z Wami drodzy uczniowie jest dla nas ważna, jesteście trochę „naszą” szkołą. Kopalnia planuje dalszy rozwój, życie kopalni to nie tylko piętnaście, dwadzieścia lat, ale czterdzieści czy pięćdziesiąt lat. I to jest ten okres który dla nas jest ważny. Tym bardziej nasza współpraca jest ważna, bo w rozwój tej kopalni na pewno będziecie mieli zasadniczy wkład.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Baczyński vel Mróz adeptom i adeptkom sztuki górniczej jak również gronu pedagogicznemu z okazji górniczego święta złożył życzenia zdrowia i pomyślności.

Uroczystość była jednocześnie okazją do wręczenia nagród w barbórkowych konkursach i turnieju siatkówki.

Zwycięzcom VII Barbórkowego Turnieju w Siatkówce Chłopców o Nagrodę Dyrektora ZSG statuetkę św. Barbary wręczył Arkadiusz Marucha Dyrektor ZSG. Laureatom IX Konkursu Wiedzy BHP nagrody wręczyli przedstawiciele kopalnianych związków zawodowych. Laureatom IV Konkursu Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych nagrody wręczyli: w kategorii wiedza Roger de Bazelaire Zastępca Prezesa LW „Bogdanka” S.A., w kategorii teatr Dariusz Kowalski Wicestarosta Łęczyński, w kategorii praca plastyczna ks. Proboszcz Andrzej Lupa.

Zakupienie atrakcyjnych nagród rzeczowych było możliwe dzięki finansowemu wsparciu: LW „Bogdanka” S.A., Starostwa Powiatowego, Rady Rodziców, Stowarzyszenia „Barbórka”, firmy „Arkos”, Związku Zawodowego Górników w Polsce, NSZZ „Solidarność” LW „Bogdnaka” S.A, ZZ „Kadra”, ZZ „Przeróbka”, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty oraz Parafii św. Barbary w Łęcznej.

Ważnym punktem uroczystości, zwłaszcza dla uczniów klas pierwszych, było złożenie ślubowania. Zobowiązali się oni godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, dbać o jej honor, współtworzyć jej autorytet oraz czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju, a także wartości narodowe. Aktu pasowania na pełnoprawnego ucznia ZSG dokonał Dyrektor Arkadiusz Marucha poprzez uderzenie kilofem w ramię ślubującego.

Młodym adeptom ZSG starsi koledzy życzyli wielu naukowych sukcesów: – Na pewno towarzyszą wam wątpliwości czy w dzisiejszych czasach warto się uczyć – mówili - czy warto wiele godzin ślęczeć nad książkami, rezygnować z przyjemności dlatego dedykujemy wam uwspółcześnioną wersję bajki Jeana de La Fontaine’a „Korzyść z nauki”.

Podniosłą atmosferę Barbórki można było również poczuć, kiedy młodzież z Grupy Teatralnej „Liberum Veto” przedstawiła scenkę pod tytułem Historia jednego górnika.

Podczas uroczystych obchodów górniczego święta nie mogło zabraknąć modlitwy w intencji górników. Poprowadził ją ks. Tomasz Konstanciuk polecając wstawiennictwu św. Barbary zarówno tych, którzy czynnie wykonują swój zawód, jak i tych, którzy odeszli już na wieczną szychtę.

Następnie Dyrektor Arkadiusz Marucha zaprosił uczestników uroczystości na przyszłoroczną, jubileuszową już Barbórkę. Za rok upłynie 10 lat kształcenia w zawodzie górniczym w naszej szkole.

Uroczystą akademię zakończyły piosenki: Walczyk górniczy i Tu nasza Bogdanka, lubelski dom. Słowa znanych utworów zostały adaptowane do szkolnej uroczystości przez nauczycielki języka polskiego Elizę Szymańską i Marzenę Golan, odpowiedzialne za przygotowanie całej uroczystości Barbórkowej. Do śpiewu włączyli się zarówno uczniowie jak i goście, którzy zapamiętali łatwo wpadający w ucho refren: Tutaj jest kopalnia nasz drugi dom, Lubelska Bogdanka ja kocham ją.

4 grudnia w dniu Górniczego Święta Arkadiusz Marucha wraz z uczniami: Maciejem Sikorą, Marcinem Sieńcem, Dawidem Stasiakiem, Dominikiem Bargielem i Michałem Dziadko – uczniami kl. IVa, zwycięzcami Konkursu Wiedzy BHP, wziął udział w uroczystościach barbórkowych na cechowni w kopalni „Bogdanka”. W imieniu społeczności Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej na ręce Zbigniewa Stopy Prezesa LW „Bogdanka” S.A. złożyli życzenia dla całej załogi kopalni.

Galeria


List Lubelskiego Kuratora Oświaty

Artykuł w Gościu Niedzielnym

Zostaw komentarz