Barbórka 2017
2017-12-07 11:23:59


Barbórka w ZSG

Szkolna uroczystość barbórkowa zgromadziła wielu znamienitych gości z wiceprezesem LW "Bogdanka" S.A. Adamem Partyką na czele.

Spotkanie było okazją do życzeń, podziękowań i przemówień przybyłych gości. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz miejsca:

Arkadiusz Marucha, dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej:

- Obchodząc to święto cieszymy się z wciąż rosnących sukcesów lubelskiego górnictwa. (…) Jesteśmy dumni, że Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej może choć w niewielkiej części wspomóc lubelskie górnictwo, bo dobry górnik to górnik wykształcony, świadomy swojej wiedzy i umiejętności, jestem pewien, że górnicza brać będzie miała pożytek z naszych absolwentów. Realizujemy wiele wspólnych projektów na przykład program stypendialny dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w zawodzie, projekt Przepustka do Pracy w LW „Bogdanka” Potrzebujemy Najlepszych oferujący zatrudnienie najlepszym uczniom szkoły oraz z PRG Linter, projekt Linteriada projekt kreujący współzawodnictwo i zdrową rywalizację wśród młodzieży. Za to wsparcie braci górniczej szczególnie dzisiaj dziękujemy. Nasza szkoła jest szkołą wyjątkową w skali kraju ponieważ wyspecjalizowała się w edukacji dla konkretnej branży, branży górniczej. Kształci młodzież na potrzeby największego pracodawcy w regionie. Jest bardzo ważna także dla lokalnego środowiska, uczniowie uczą się u nas nie tylko po to, by zyskać atrakcyjne zawody, ale także, by kultywować rodzinne tradycje. Szczycimy się wieloma sukcesami i osiągnięciami, które dały nam pozycję lidera wśród szkół Powiatu Łęczyńskiego. Nasi absolwenci bez problemu mogą znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie. ZSG stała się nieodłącznym elementem krajobrazu oświatowego i społecznego Łęcznej. Miasta, które jest niekwestionowaną stolicą górnictwa na ścianie wschodniej. Mam szczerą nadzieję, że tak dalej pozostanie. Z okazji Barbórki chciałbym złożyć wszystkim górnikom, ich rodzinom oraz całej społeczności Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę spokoju i wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech święta Barbara otacza nas wszystkich ochronnymi ramionami. Życzę aby praca zawodowa przyniosła jak najwięcej zadowolenia i jak najmniej problemów, a sprawy osobiste układały się zgodnie z marzeniami. Niech żyje górniczy stan! Niech żyje ZSG!

Roman Cholewa, Starosta Łęczyński:

- (…) Jestem pewien, że kończąc Waszą szkołę, będziecie dobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu, bardzo dziękuję Waszym nauczycielom, a także przedstawicielom kopalni. Dzięki dobrej współpracy Powiatu Łęczyńskiego, Zespołu Szkół Górniczych z Bogdanką macie między innymi możliwość nauki w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych i odbywania praktyk uczniowskich na kopalni, a od tego roku również korzystania z programu stypendialnego dla najlepszych uczniów z gwarancją zatrudnienia. Swoją wiedzę możecie też pogłębiać biorąc udział w Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych oraz Konkursie Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie, których laureatom serdecznie gratuluję, bo dzisiaj będzie rozstrzygnięcie tego konkursu. W tym świątecznym dniu życzymy Wam wraz z przewodniczącym Rady Powiatu panem Janem Baczyńskim vel Mróz i władzami samorządu łęczyńskiego wszelkiej pomyślności i opieki Świętej Barbary, a także byście po skończeniu szkoły znaleźli swoje miejsce wśród braci górniczej lubelskiego zagłębia węglowego. Życzę Wam, aby za kilka lat ten wspaniały Dzień Górnika obchodzili jako pracownicy lubelskiego zagłębia węglowego.

Adam Partyka, Wiceprezes Zarządu LW „Bodanka” S.A.:

- Szkoła górnicza jest ważną częścią społeczności górniczej, w której pokładamy duże nadzieje. Wyrazem tego jest codzienna współpraca Lubelskiego Węgla „Bogdanka” ze szkołami górniczymi, którą w 2017 wzbogaciliśmy o dwa nowe projekty: stypendia dla najlepszych uczniów i staże dla absolwentów. We wrześniu tego roku, prezes Zarządu Krzysztof Szlaga ze Sławomirem Karlikowskim, kierownikiem ruchu zakładu górniczego wręczyli niektórym z Was takie stypendia. Podkreślali przy tym, że Bogdanka czeka na młodą kadrę, profesjonalistów, którzy swoją zaangażowana pracą, innowacyjnym podejściem do niej, będą wspierali naszą spółkę, która uchodzi za najbezpieczniejszą i najbardziej efektywną kopalnię w Polsce. Praca w górnictwie nie należy do łatwych i nie zawsze jest bezpieczna. Lubelski Węgiel „Bogdanka” nieustannie podejmuje działania na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy jej załogi, zawsze na pierwszym miejscu stawiając życie i zdrowie pracownika. Jesteśmy dumni z wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która realizuje plany wydobycia, a przez to cała firma osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Nie dawno otrzymaliśmy koncesję na wydobycie węgla z nowego złoża Ostrów, co pozwala nam snuć długofalowe plany rozwoju kopalni. A to oznacza stabilność zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników na Lubelszczyźnie. Pamiętamy też że sukces Bogdanki to gospodarczy sukces całego regionu Lubelskiego. W dniu Świętej Barbary podziękujemy górnikom za trud włożony w pracę w kopalni. Zostaną oni uroczyście wyróżnieni medalami, szpadami, kordzikami. W przededniu Barbórki pragnę podziękować również Wam, uczniom szkoły górniczej za wiarę w to, że polskie górnictwo to przyszłość i że warto podejmować trud nauki w tej dziedzinie, żeby za kilka lat wykonywać zawód związany z pracą w kopalni.  Dziękuję także dyrekcji i gronu pedagogicznemu, życząc dalszych sukcesów w realizowaniu misji jaką jest edukacja młodzieży. Na pewno jesteście państwo dumni z rezultatów swojej pracy i osiągnięć uczniów tej szkoły. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Niech Święta Barbara ma Was w opiece. Szczęść Boże!

Piotr Winiarski, Radny Sejmiku Wojewódzkiego:

- Dzisiejsze Święto obchodzicie uroczyście pod patronatem Świętej Barbary, opiekunki trudnej pracy. Obecnym tu pracownikom kopalni chciałbym podziękować za ich trud i wysiłek włożony w rozwój tej instytucji. Wasza praca jest nie tylko ważna dla kopalni ale także dla rozwoju Łęcznej. Łęczna najprawdopodobniej byłaby niewielkim miasteczkiem, gdyby nie decyzja, już w lata siedemdziesiątych, ażeby zacząć budować lubelskie zagłębie węglowe. To dzięki Waszej pracy mógł nastąpić taki rozwój miasta. A jeżeli mówimy o rozwoju miasta to także bardzo ważny jest rozwój oświaty, w szczególności szkół górniczych, uczących na potrzeby kopalni. Mam nadzieję, że ten rozwój będzie trwał, Zespół Szkół Górniczych będzie trwał i życzę Wam tego, aby ta szkoła dalej rozwijała się i była ważnym elementem rozwoju Łęcznej i górnictwa na terenie Lubelszczyzny.

Elżbieta Denejko, Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

- Chciałabym skierować do Was, uczniów szkoły górniczej, serdeczne podziękowania i życzenia, bo rzeczywiście wasz wybór tego trudnego zawodu jest wyborem, który powinien spotkać się z naszym największym szacunkiem. Serdeczne gratulacje za to. Ale też dla całej społeczności szkolnej, dla wszystkich nauczycieli a także dla wszystkich górników, serdeczne życzenia wszelkiego dobra, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Szczęść Boże dla wszystkich, którzy są związani z tym stanem.

Bogumiła Błaziak, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Łęcznej

- Młodzież ucząca się w tej szkole zapewne niedługo zasili kadrę kopalni. W tym radosnym dniu powinniśmy z dumą spojrzeć na osiągnięcia górniczej szkoły. Z łezką w oku wspominamy uroczystość sprzed dwóch lat, kiedy wspólnie świętowaliśmy dziesięciolecie istnienia Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz nadanie sztandaru szkole. To szczególna szkoła, która bardzo mocno wrosła w krajobraz górniczej Łęcznej. Myślę, że będę wyrazicielką większości tu zgromadzonych, że szkoła ta nadal powinna istnieć w jej obecnym kształcie, abyśmy w przeszłości mogli nadal być świadkami jej sukcesów i dalszego rozwoju. W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego życzę całej Braci Górniczej, dyrekcji, nauczycielom, a w szczególności uczniom z okazji ich święta wszystkiego najlepszego. A szczególnie życzę tego, abyśmy w przyszłym roku znów mogli przybyć na Barbórkę w gościnne progi Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Szczęść Boże!

Zbigniew Rutkowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie

- Panu dyrektorowi, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom, życzę pogody ducha, cierpliwości i nieustającej pasji w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu charakterów młodych ludzi. Zapewniając o życzliwej i serdecznej pamięci, łączę również nadzieję na kontynuowanie owocnej współpracy z naszą szkołą oraz przychylność w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Nagrody

Następnie wręczone zostały nagrody w przeprowadzonych wcześniej konkursach barbórkowych: Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych oraz Konkursie Wiedzy z Przepisów BHP.

Ślubowanie

Tego dnia wszyscy uczniowie przyszli „pod krawatem" i w eleganckich garniturach. Szkolna Barbórka to także czas pasowania pierwszoklasistów na adeptów szkoły górniczej. Dokonał tego dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha, uderzając szpadą górniczą w ramię ośmiu reprezentantów klas pierwszych.

Protest

Szczególną część artystyczną przygotowali uczniowie ZSG, którzy chcieli zamanifestować przed władzami Powiatu Łęczyńskiego niezgodę na ich decyzję o łączeniu szkół ponadgimnazjalnych z Łęcznej i Ludwina w jeden zespół. Piosenką "Mury" Kaczmarskiego poruszyli wszystkich obecnych.

Kiedy wyśpiewane zostały pierwsze strofy pieśni powstał Adam Partyka wiceprezes LW „Bogdanka" S.A., a za nim wszyscy obecni na sali. Pieśni wysłuchano na stojąco, a później słychać było niekończące się brawa i skandowane przez uczniów: ZSG! ZSG! ZSG! Moment był szczególnie poruszający, niejeden uronił łzę wzruszenia, nie wyłączając dyrektora szkoły górniczej. Tę pieśń młodzież przygotowała w tajemnicy przed wszystkimi, ani nauczyciele, ani dyrekcja nie znali ostatniej części scenariusza barbórkowej akademii.

Apel do władz

Zdzisław Cichosz, przewodniczący Związków Zawodowych Górników w Polsce LW „Bogdanka" S.A. zaapelował do władz powiatu, a także władz kopalni, by ocalić tożsamość tej szkoły, by ona pozostała i dalej kształciła kadry dla kopalni.

- Szanowni państwo, siedziałem tam i gryzłem się z myślami co powiedzieć, ja też jestem jednym z absolwentów tej lubelskiej szkoły, swoje życie, swoją pracę związałem z tym zagłębiem. Proszę mi wierzyć jeżdżę na Śląsk, po tych wszystkich eksperymentach na polskim górnictwie, gdzie zostały szkoły górnicze zlikwidowane nie ma ludzi do pracy w kopalniach śląskich. U nas jeszcze tego problemu nie ma, ale obawiam się, że po włączeniu tej szkoły w Zespół Szkół może być problem za kilka lat z takimi absolwentami. Apeluję do wszystkich, zróbmy wszystko żeby obronić tożsamość tej szkoły. Apeluję do rządzących, do władz powiatu, do władz kopalni, zróbmy wszystko aby ta szkoła została, żeby ta młodzież miała się gdzie kształcić, żebyśmy mieli dalej kadry.

Trudno się pogodzić

ZSG z sukcesami realizuje swoje zadania i trudno nauczycielom, rodzicom i przede wszystkim samym uczniom pogodzić się z myślą, że tuż u boku najlepszej kopalni w kraju, miałoby zabraknąć szkoły górniczej.

Galeria
"Mury"
- mp4 * "Bogdanka" - mp4 * "Nasza Szkoła" - mp4 * "Pytasz mnie" - mp4

Zostaw komentarz