Bogdanka rozdała stypendia dla najzdolniejszych
2017-09-07 10:18:35


Bogdanka rozdała stypendia dla najzdolniejszych

5 września w siedzibie Zarządu LW „Bogdanka” S.A. siedmiu uczniów z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej otrzymało z rąk prezesa Krzysztofa Szlagi stypendia dla najzdolniejszych uczniów. W tym semestrze uczniowie otrzymają po 1000 zł.

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, by go osiągnąć – głosi sentencja zamieszczona na dyplomie stypendialnym, który otrzymali uczniowie. Prezes Krzysztof Szlaga złożył uczniom gratulacje oraz życzył, by otrzymane wyróżnienie było nagrodą za trud włożony w osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz motywacją do dalszego pogłębiania swojej wiedzy.

System stypendialny to efekt podpisanego 17 maja porozumienia o współpracy pomiędzy szkołą i LW „Bogdanką” S.A. W jego myśl nagradzani są uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych. Ustanowiony program stypendialny dotyczy najlepszych uczniów kształcących się w zawodach bezpośrednio związanych z górnictwem oraz w zawodzie technik mechanik i technik elektryk. Realizację projektu koordynuje Agata Warda, dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

W spotkaniu udział wziął również dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Arkadiusz Marucha i Krzysztof Wąsala dyrektor ZS w Ostrowie Lubelskim. Stypendia otrzymali także uczniowie ZS w Ostrowie Lubelskim.

Do grona najlepszych uczniów ZSG w Łęcznej należą: Kacper Kociuba (kl. 2A), Adrian Roczon (kl. 3D), Daniel Roślik (kl. 3D), Piotr Lipczak (kl. 4D) – kształcący się w zawodzie elektryka oraz Szymon Osieleniec (kl. 4A), Rączka Łukasz (kl. 4B) i Łucja Grabczak (kl. 4C) – kształcący się w zawodach górniczych.

Galeria

Zostaw komentarz