Dzień Edukacji Narodowej
2012-10-12 12:36:16

Święto oświaty

12 X 2012. Dzień Edukacji Narodowej. W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej przygotowali uroczysty apel, na który oprócz pedagogów i pracowników szkoły przybył Przewodniczący Komisji Oświaty Mirosław Tarkowski. Uczniowie życzyli swoim pedagogom satysfakcji z pełnionej misji, zaprezentowali także talenty aktorskie w przedstawieniu „Przedszkole Mały Górnik pod opieką pani Ani”.

Przewodniczący Komisji Oświaty przeczytał list Starosty Łęczyńskiego, w którym zwraca się do nauczycieli: „Młodzi potrzebują ciągle wzorów, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Wy drodzy pedagodzy jesteście ich mistrzami. Wskazujecie im właściwą drogę oraz uczycie, że norm społecznych należy przestrzegać”.

Natomiast Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha z okazji Dnia Edukacji narodowej złożył wszystkim pracownikom szkoły wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności, dziękując za dotychczasową pracę. – „Misją szkoły jest pomaganie wszystkim młodym ludziom w rozwijaniu ich talentów, pasji, możliwości i zainteresowań” – mówił.

Święto pracowników oświaty stało się okazją do wyróżnienia uczniów. Podobnie jak miało to miejsce w ostatnich latach tak i w tym roku uhonorowani zostali najlepsi uczniowie szkoły odbierając z rąk Przewodniczącego Komisji Oświaty i Dyrektora ZSG przyznane stypendia za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Wyróżnieni uczniowie Technikum Górniczego to: Dawid Kowalski (5,31), Jakub Wysocki (4,50), Maciej Sikora (4,47), Mateusz Żelaznowski (4,39), Dawid Trębacz (4,35), Mateusz Podgornow (4,29), Grzegorz Gil (4,28), Patryk Zabłotny (4,22), Mariola Huszaluk (4,13), Karol Styś (4,11).

Wyróżnieni uczniowie z Technikum Elektrycznego to: Ernest Stopa (5,22), Grzegorz Blicharz (4,60), Przemysław Jasina (4,53), Robert Steć (4,47), Adrian Wołos (4,33), Kamil Świrski (4,28), Damian Oraczewski (4,17), Dawid Skoczylas (4,11), Andrzej Kozieł (4,07), Szymanek Kacper (4,00), Rafał Przychodzki (4,00).

Podczas szkolnej akademii Dyrektor ZSG wręczył nauczycielom i pracownikom administracji nagrody dyrektora szkoły. Nagrodzeni zostali: Lilia Adamczyk, Stanisława Ciężar, Marzena Golan, Milena Hawryluk, Leszek Kolanowski, Krystyna Kozioł,  Teresa Patryn, Józef Rudzki, Lila Sas, Ewa Szymanek, Eliza Szymańska.

Druga część uroczystości DEN przygotowana przez Starostę Łęczyńskiego i Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej miała miejsce w Wólce Lubelskiej i zgromadziła pracowników szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego: Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Łęcznej.

Na początku uroczystości odbyło się wręczenie nagród Starosty Łęczyńskiego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński. Nagrodę Starosty przyznaną nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej otrzymali: Wiesława Wrzesińska i Henryk Harmasz.

GaleriaPrzemówienie DyrektoraPrzemówienie PrzewodniczącegoPrzedstawienie

Zostaw komentarz