Dzień Edukacji Narodowej 2013
2013-10-14 10:10:12

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2013 r. w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej przygotowali uroczysty apel, na który oprócz pedagogów i pracowników szkoły przybył Andrzej Grzesiuk Przewodniczący Rady Powiatu, Wicestarosta Kazimierz Radko oraz Bogdan Kowal Kierownik Działu BHP LW „Bogdanka” S.A. Uczniowie życzyli swoim pedagogom satysfakcji z pełnionej misji oraz zaprezentowali przedstawienie pt. „Szkolny Teleekspres”.

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha z okazji Dnia Edukacji narodowej złożył wszystkim pracownikom szkoły wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności, dziękując za dotychczasową pracę. – „Dzięki państwa wiedzy, umiejętnościom i serdeczności jaką otaczacie młodzież, stają się oni wartościowymi ludźmi, otwartymi na świat i drugiego człowieka” – mówił.

Następnie głos zabrał Wicestarosta, który w imieniu Starosty i własnym życzył, by społeczność szkolną cechowała współpraca dzięki której możliwe będzie osiąganie celów stojących przed dzisiejszą szkołą. Przewodniczący Rady Powiatu mówił o szansach i wyzwaniach jakie stoją przed nauczycielami i uczniami w perspektywie rozwoju zagłębia węglowego na Lubelszczyźnie. Życzył nauczycielom zdrowia, spokoju w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz by dostatek i szczęście towarzyszyło im w życiu osobistym i zawodowym. Życzenia złożył również Kierownik Działu BHP LW „Bogdanka” S.A, który w imieniu Zarządu i wszystkich pracowników kopalni życzył nauczycielom wytrwałości i spokoju, a uczniom wiedzy, która jest istotnym kryterium przy przyjęciu do pracy w kopalni. Wicedyrektor Edyta Król odczytała list Lubelskiego Kuratora Oświaty, w którym podkreślił, że „Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym, takim, w którym wszyscy dziękują nauczycielom za trud i poświęcenie, a zwłaszcza za to, że są ze swoimi uczniami w chwilach dobrych i złych”.

Święto pracowników oświaty stało się okazją do wyróżnienia uczniów. Podobnie jak miało to miejsce w ostatnich latach tak i w tym roku uhonorowani zostali najlepsi uczniowie szkoły odbierając z rąk Przewodniczącego Komisji Oświaty i Dyrektora ZSG przyznane bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Wyróżnieni uczniowie Technikum Górniczego to: Karol Styś (5,12), Dawid Kowalski (5,0), Maciej Sikora (4,67), Grzegorz Gil (4,65), Robert Skoczylas (4,56), Mateusz Żelaznowski (4,43), Magdalena Chodun (4,33), Jacek Werner (4,24), Krystian Sawicki (4,23), Mariola Huszaluk (4,06), Jakub Wysocki (4,06), Radosław Świder (4,05), Damian Mrozik (4,00).

Wyróżnieni uczniowie z Technikum Elektrycznego to: Adam Osiecki (4,83), Grzegorz Blicharz (4,41), Adrian Wołos (4,41), Przemysław Jasina (4,39), Robert Steć (4,29), Rafał Przychodzki (4,28), Andrzej Kozioł (4,06).

Podczas szkolnej akademii Dyrektor ZSG dziękując za codzienny wysiłek wręczył nauczycielom i pracownikom administracji nagrody dyrektora szkoły. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i zaangażowanie nagrodzeni zostali: Franciszka Adamczyk, Łukasz Duda, Paweł Duda, Dorota Dyndur, Zbigniew Dyrka, Zofia Jarosiewicz, ks. Tomasz Konstanciuk, Marta Laska, Tadeusz Leć, Gabriela Mazurkiewicz, Janusz Mieczkowski, Mariusz Witkowski.

Druga część uroczystości przygotowana przez Starostę Łęczyńskiego i Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej będzie miała miejsce w Dratowie. Zgromadzi ona pracowników szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego: Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej.

W trakcie uroczystości obędzie się wręczenie nagród Starosty Łęczyńskiego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński. Spośród nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej nagrodę otrzymają: Maria Jarmuł-Snopek, Edyta Król, Józef Rudzki.  

W dowód uznania umiejętności pedagogicznych oraz za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy nauczycielskiej Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty zostanie uhonorowana Janina Sobala, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Nastąpi to 15 października podczas Wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Przedstawienie - mp4

Galeria szkoła * Galeria powiat

Zostaw komentarz