Dzień Edukacji Narodowej 2016
2016-10-17 10:43:49


Dzień Edukacji Narodowej w ZSG


13 października 2016 r.  w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli: Sylwii Osoby i Grzegorza Mazura przygotowali uroczysty apel. W tym ważnym dla społeczności szkolnej wydarzeniu oprócz dyrekcji, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły wziął udział Kazimierz Radko Sekretarz Powiatu.

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha zwracając się do nauczycieli i wszystkich pracowników administracji i obsługi życzył: aby wysiłek wkładany w pracę z młodzieżą motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego. Dziękuję za cierpliwość, wytrwałość i umiejętne tworzenie przyjaznego otoczenia, które umożliwia efektywne nauczanie i wychowywanie młodych ludzi.

Następnie głos zabrał Sekretarz Powiatu: Dzień Nauczyciela to święto tych, którzy wiedzę przekazują, a jednocześnie święto drugiej strony, tych, którzy tę wiedzę zdobywają. Jest to wspólna praca, wspólne kształtowanie charakterów młodych ludzi, aby za lat kilka albo kilkanaście zarówno pedagodzy jak i uczniowie mogli powiedzieć: wykorzystaliśmy właściwie ten czas. W dniu Waszego święta życzę, aby Wasz trud trafił na dobrą glebę, aby uczniowie skorzystali z tego co im przekazujecie zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Młodzież z Samorządu Uczniowskiego dziękując za przekazywaną wiedzę oraz trud włożony w kształtowanie ich serc i umysłów, wręczyła nauczycielom listy z życzeniami, a zamiast kwiatka słodką muffinę. Wiele radości nauczycielom dostarczyła cześć artystyczna przedstawiająca zebranie Rady Pedagogicznej „na wesoło”. - Choć humor uczniowski różni się nieco od humoru naszych profesorów to życzymy wszystkim dobrej zabawy – tymi słowami prowadzący zachęcali do wysłuchania przygotowanych specjalnie na tę okazję piosenek. 

Podczas szkolnej akademii Dyrektor ZSG wręczył nauczycielom i pracownikom administracji nagrody dyrektora szkoły. W uznaniu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, które wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły i kształtują korzystny jej wizerunek w środowisku oraz odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia, nagrody otrzymali: Stanisława Ciężar, Ewa Szymanek, Grzegorz Mazur, Kamil Michoń, Łukasz Pieczyński, Benedykt Porębski, Tomasz Saran. W uznaniu za profesjonalną pracę wykonywaną z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz ogromną życzliwość na co dzień nagrodę dyrektora otrzymali: Franciszka Adamczyk, Gabriela Mazurkiewicz, Krystyna Kozioł, Milena Hawryluk – pracownicy administracji i obsługi. 

Druga część obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Cycowie. Wspólnie świętowali pracownicy szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego: Zespołu Szkół w Ludwinie, Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, Poradni Psychologiczno - Pedagogiczną w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej.

W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie nagród Starosty Łęczyńskiego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński. Spośród nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej nagrodę otrzymają: Marzena Szypulska i Leszek Kolanowski.

Galeria

Zostaw komentarz