Dzień Edukacji Narodowej w ZSG
2014-10-13 13:38:22

Dzień Edukacji Narodowej w ZSG

13 X 2014. W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej przygotowali uroczysty apel, na który oprócz pedagogów i pracowników szkoły przybyli: Wicestarosta Łęczyński Kazimierz Radko przedstawiciele Rady Rodziców Renata Okoń i Krzysztof Pachocki oraz prezes Stowarzyszenia „Barbórka”. Uczniowie życzyli swoim pedagogom satysfakcji z pełnionej misji oraz zaprezentowali część artystyczną.

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył wszystkim pracownikom szkoły wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności, dziękując za dotychczasową pracę. – „To Państwo jesteście przewodnikami uczniów w labiryncie wiedzy i życia, z którego wkroczą w dorosłość. Dzięki Państwa wiedzy, umiejętnościom i serdeczności, jaką otaczacie młodzież, stają się Oni wartościowymi ludźmi otwartymi na świat i drugiego człowieka” – mówił.

Następnie głos zabrał Wicestarosta, który przypomniał o wielkiej wartości jaką stanowi edukacja oraz o szczególnej misji jaką jest praca pedagoga. Zgromadzonym nauczycielom za trud oraz poświęcenie włożone w wychowanie młodzieży podziękował przewodniczący Rady Rodziców.

Święto pracowników oświaty stało się okazją do wyróżnienia uczniów. Podobnie jak miało to miejsce w ostatnich latach, również i w tym roku uhonorowani zostali najlepsi uczniowie szkoły odbierając z rąk Przewodniczącego Komisji Oświaty i Dyrektora ZSG przyznane stypendia za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Wyróżnieni uczniowie Technikum Górniczego to: Maciej Sikora (5,05), Dawid Kowalski (4,79), Wojciech Niećko (4,5), Damian Mrozik (4,38), Radosław Świder (4,38), Magdalena Bodzak (4,27), Robert Skoczylas (4,27), Krystian Sawicki (4,18), Mariola Huszaluk (4,00).

Wyróżnieni uczniowie z Technikum Elektrycznego to: Grzegorz Blicharz (4,84), Rafał Podgornow (4,79), Adrian Wołos (4,58), Patryk Olszewski (4,53), Mateusz Mroczek (4,42), Paweł Kot (4,21), Adrian Karasiński (4,16), Rafał Włodarczyk (4,16), Paweł Stachal (4,06), Emil Basiakowski (4,00), Michał Marcinek (4,00).

Podczas szkolnej akademii Dyrektor ZSG wręczył nauczycielom i pracownikom administracji nagrody dyrektora szkoły. W uznaniu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, które wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły i kształtują korzystny jej wizerunek w środowisku oraz odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia, nagrody otrzymali: Iwona Czech, Henryk Harmasz, Adam Matej, Marzena Olędzka, Bożena Raczkiewicz, Józef Rudzki, Janina Sobala, Marta Sochan-Maciuk, Marzena Szypulska. W uznaniu za profesjonalną pracę wykonywaną z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz ogromną życzliwość na co dzień nagrodę dyrektora otrzymali: Michał Węcławik, Krystyna Jońska, Barbara Kwiecień i Grzegorz Mikołajczyk – pracownicy administracji i obsługi. 

Druga część uroczystości będzie miała miejsce w Cycowie. Zgromadzi ona pracowników szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego: Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Łęcznej, Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej.

W trakcie uroczystości obędzie się wręczenie nagród Starosty Łęczyńskiego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński. Spośród nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej nagrodę otrzymają: Eliza Szymańska i Arkadiusz Marucha.

Szczególnie wyróżnieniona za wieloletnią pracę została Zofia Jarosiewicz, nauczyciel przedmiotów zawodowych. 14 października podczas wojewódzkich uroczystości Dnia Edukacji Narodowej otrzyma ona z rąk Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal ten jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Galeria

Zostaw komentarz