Dzień Edukacji Narodowej w ZSG
2015-10-13 14:51:08
Dzień Edukacji Narodowej w ZSG

13 października 2015 r.  w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli: Andżeliki Dzirby, Grzegorza Mazura i Kamila Michonia przygotowali uroczysty apel. W tym ważnym dla społeczności szkolnej wydarzeniu oprócz dyrekcji, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły wziął udział Roman Cholewa Starosta Łęczyński.

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył wszystkim pracownikom szkoły wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności, dziękując za dotychczasową pracę. Cytując św. Jana Pawła II powiedział - „Stoicie przed trudnym i poważnym wyzwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia”.

Następnie głos zabrał Starosta, doceniając zawód nauczyciela, jako jeden z najważniejszych w tworzeniu historii ludzkości. Podziękował wszystkim nauczycielom ze ogromny wkład pracy włożony w edukację młodego pokolenia. Dzięki temu wysiłkowi Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej kształci wykwalifikowaną kadrę górniczą.     

Uczniowie dziękując za przekazywaną wiedzę oraz trud włożony w kształtowanie ich serc i umysłów wręczyli nauczycielom symboliczne serca, a zamiast kwiatka słodki cukierek. Wyrazem wdzięczności za pracę nad kształtowaniem młodych umysłów była część artystyczna. Wiersze, skecze i piosenki wywołały uśmiech na twarzach nauczycieli. Dzień Edukacji Narodowej to święto całej szkoły. Z tej okazji była również niespodzianka dla uczniów ZSG w Łęcznej – piosenka, do której tekst napisali Bartłomiej Roczon i Adrian Winiarczyk z klasy 3a.      

Podczas szkolnej akademii Dyrektor ZSG wręczył nauczycielom i pracownikom administracji nagrody dyrektora szkoły. W uznaniu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, które wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły i kształtują korzystny jej wizerunek w środowisku oraz odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia, nagrody otrzymali: Edyta Król, Maria Jarmuł – Snopek, Sylwia Osoba, Ewa Pytka, Piotr Gałat, Leszek Kolanowski. W uznaniu za profesjonalną pracę wykonywaną z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz ogromną życzliwość na co dzień nagrodę dyrektora otrzymali: Lilia Adamczyk, Katarzyna Lutruk, Lila Sas, Arkadiusz Głowniak i Grzegorz Mikołajczyk – pracownicy administracji i obsługi. 

Druga część uroczystości będzie miała miejsce w Dratowie. Zgromadzi ona pracowników szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego: Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Łęcznej, Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej.

W trakcie uroczystości odbędzie się wręczenie nagród Starosty Łęczyńskiego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński. Spośród nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej nagrodę otrzymają: Marzena Golan i Anita Golec.

Galeria

Zostaw komentarz