Dzień Otwarty z PIP
2014-10-07 09:17:31
Dzień Otwarty z PIP

3 października 2014 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej odbył się Dzień Otwarty z PIP pod hasłem „Kultura bezpieczeństwa”.

Partnerami Dnia Otwartego z PIP byli: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, Pogotowie Ratunkowe, Dział BHP LW „Bogdanka” S.A. i Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

W ramach przedsięwzięcia odbył się wykład dla uczniów ZSG na temat: Przyczyny oraz przykłady powstawania wypadków przy pracy na przykładzie doświadczeń kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna, który wygłosił Józef Przybysz – zakładowy społeczny inspektor pracy. Spotkanie zakończyło się konkursem:  „Większa świadomość – większe bezpieczeństwo”.

Następnie funkcjonariusz KPP w Łęcznej poprowadził pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, połączoną z prezentacją filmu „Śmierć czai się na drodze”.  Dramatyczne skutki wypadków drogowych, zagrożenia, jakie stwarza pośpiech i lekceważenie przepisów ruchu drogowego, tragedia ludzi to główne wątki filmu.

Niezwykle widowiskowa okazała się symulacja akcji ratowniczej zdarzenia drogowego. Na oczach zgromadzonej młodzieży i okolicznych mieszkańców na boisko szkolne wjechały na sygnale wóz strażacki, karetka oraz radiowóz policyjny. Był to odzew na zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie uwięzionym w samochodzie volkswagen golf. Ekipa strażaków przystąpiła do uwalniania poszkodowanego, konieczne było wybicie szyb i rozcięcie samochodu. Kierowca w stanie ciężkim został przejęty przez ratowników medycznych, a następnie odtransportowany do karetki. Miejsce wypadku przez cały czas zabezpieczała policja. Służby ratownicze w bardzo realistyczny sposób przedstawiły jak wygląda ich  praca na miejscu zdarzenia.

Kolejny pokaz dotyczył akcji gaszenia pożaru z użyciem gaśnicy proszkowej. Odważni mieli możliwość zmierzyć się z groźnym żywiołem, za co zostali nagrodzeni brawami.

Na boisku szkolnym stróże prawa zorganizowali również pokaz tresury psa policyjnego, który ma sukcesy w wykrywaniu  narkotyków. Pracownicy pogotowia ratunkowego uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy, natomiast przedstawiciele firmy SUPON prezentowali środki ochrony indywidualnej.

Przez cały czas trwania imprezy funkcjonowały specjalnie przygotowane stoiska promocyjne, gdzie zainteresowani mogli zasięgnąć porady z zakresu planowania kariery zawodowej, poszukiwania pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawnej ochrony pracy oraz BHP. Zainteresowani uczniowie otrzymali broszury informacyjne oraz praktyczne gadżety biurowe.

Dzień Otwarty z PIP zakończył się rozstrzygnięciem konkursu „Większa świadomość – większe bezpieczeństwo”. Nagrody w postaci bezprzewodowych słuchawek otrzymali: Michał Dziadko, Stanisław Kowalczyk i Maciej Sikora, uczniowie klasy 4A. Wykazali się oni rozległą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa pracy w zakładzie górniczym. Adam Derzo – nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie  podziękował  współorganizatorom imprezy za wkład w przygotowaniu tego ważnego przedsięwzięcia na rzecz podnoszenia świadomości młodych ludzi w aspekcie bezpieczeństwa pracy oraz edukacji jak pracować nie zagrażając zdrowiu oraz życiu swojemu i innych ludzi.

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym od 2006 roku realizuje programu edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Główną ideą przyświecającą Dniom Otwartym z PIP jest promowanie zasad bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Film - Tuba Łęcznej

Galeria

Zostaw komentarz