Dzień Otwartych Drzwi w ZSG 2015
2015-04-29 13:25:43

"Po naszej szkole będziesz młody, madry, piękny i bogaty"

Każdy uczeń kończący gimnazjum mu­si podjąć ważną życiową de­cyz­ję. Aby pomóc młodym osobom w dokonaniu właściwego wyboru, dotyczącego dalszego kształcenia, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 28 kwietnia 2015 r. zorganizował Dzień Otwartych Drzwi.

Na odwiedzających szkołę górniczą gimnazjalistów czekało wiele atrakcji. Już przy wejściu do szkoły czekali na nich uczniowie z koszem pełnym wróżb dotyczących świetlanej przyszłości w ZSG, np. „ZSG? WHY NOT!” lub „Po naszej szkole będziesz młody, mądry, piękny i bogaty”.

O godzinie 10.00 w Sali im. prof. J. Samsonowicza dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha powitał przybyłą młodzież gimnazjalną. - Możemy się poszczycić bogatą ofertą edukacyjną związaną z górnictwem – mówił - Jako jedna z nielicznych szkół w Polsce zapewniamy praktyki zawodowe w naturalnym środowisku pracy czyli w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, która jest systematycznie wzbogacana. Działamy tak, żeby każdy z naszych absolwentów odniósł sukces na rynku pracy. Około 90 proc. uczniów, którzy ukończyli Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej już pracuje w kopalni. Po naszej szkole macie szansę na dobrze płatną pracę.

Następnie Katarzyna Szewczyk z kl. 3c i Michał Kozik z kl. 2m przedstawili ofertę edukacyjną szkoły, a młodzież ze szkolnej grupy teatralnej Liberum Veto zaprezentowała cześć artystyczną pt. „Chcę być (z) górnikiem”. Utalentowani muzycznie uczniowie przygotowali dla gości koncert, a odważni gimnazjaliści mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami wokalnymi podczas Karaoke.

Po części oficjalnej młodzież miała możliwość zwiedzania klasopracowni, w których nauczyciele przygotowali dla nich ciekawe pokazy i atrakcje przedmiotowe. Szczególnie podobały się pracownie zawodowe. W elektrycznej gimnazjaliści z uczniami ZSG lutowali diody i rezystory do drzewek szczęścia LED RGB. W pracowni mechanicznej mogli pod mikroskopem obejrzeć strukturę materiału oraz wywiercić otwory w płytkach metalowych za pomocą wiertarki kolumnowej. W pracowni przeróbkarskiej próbowali przesiewania i ważenia węgla. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty projektowania trójwymiarowego oraz wydruku własnego projektu na drukarce 3D.

Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali kącik armwrestlingowy, gdzie odwiedzający mogli spróbować swoich sił z „największymi siłaczami” w ZSG, a przy okazji wygrać szkolny gadżet. W sali gimnastycznej mogli zobaczyć pokaz umiejętności sportowych szkolnych drużyn w firmowych strojach.

Na zmęczonych wędrówką po szkole czekała górnicza kawiarenka oferująca chłodzące napoje i stosy słodyczy. Tutaj można było również wziąć udział w konkursie wiedzy i wygrać kubek, smycz, długopis i torbę z logo szkoły.

Wszyscy gimnazjaliści, którzy  tego dnia odwiedzili Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, obdarowani zostali wydaniem specjalnym szkolnej „Gazety za Free” oraz symboliczną sakiewką z węglem.

Mamy nadzieję, że uczniowie, którzy podejmą we wrześniu naukę w ZSG będą mogli powiedzieć: „Jak przy­jem­nie jest mieć pew­ność, że de­cyz­ja podjęta kil­ka miesięcy te­mu, oka­zała się trafną. Jak przyjem­nie jest być na właści­wej drodze do suk­ce­su”.

Sprawna organizacja Dnia Otwartych Drzwi nie byłaby możliwa bez zaangażowania uczniów i nauczycieli. Szczególne podziękowania kierujemy do: Adriana Adamiaka, Piotra Amermajstra, Dawida Brzozowskiego, Jarosława Drabika, Martyny Hryciuk, Dominiki Jabłońskiej, Pawła Jaroszka, Angeliki Kister, Michała Kozika, Karola Kury, Magdaleny Lisieckiej, Bartłomieja Nawrockiego, Wojciecha Niećko, Jakuba Ośko, Justyny Oziemczuk, Bartłomieja Roczona, Karoliny Romańczuk, Karola Stępniaka, Eweliny Szafranek, Adriana Winiarczyka, Adriana Wróbla.

Galeria

Zostaw komentarz