Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
2013-04-08 11:14:09

Uwaga!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe


Terminy

17 VI 2013, godz. 12.00 - etap pisemny dla wszystkich zawodów
18 VI 2013, godz. 9.00 - etap praktyczny - technik górnictwa podziemnego
19 VI 2013, godz. 9.00 - etap praktyczny - technik elektryk

Prosimy o przybycie ok. 40 min. wcześniej. Każdy powienien przynieś
ć dowód osobisty. Na etap praktyczny dodatkowo: kalkulator prosty, ołówek, gumka linijka, czarno piszące długopisy (na oba etapy).

Absolwenci Technikum Górniczego oraz ZPSG i ZPSE przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po raz kolejny, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły celem odebrania kodów i haseł.

Standardy wymagań egzaminacyjnych
Technik górnictwa podziemnego
Technik elektryk

Informatory o egzaminach
Technik górnictwa podziemnego
Technik elektryk
Zostaw komentarz