Egzamin zawodowy - sesja jesienna 2015
2015-09-01 11:41:18

Egzamin zawodowy - sesja jesienna (sierpień-październik 2015)

Harmonogram części pisemnej EK („nowy egzamin”) 

8 września 2015 r. - wtorek - czas trwania – 60 min.

  • godz. 10.00 kwalifikacja – M.11, M.20
  • godz. 12.00 kwalifikacja – M.39

Harmonogram części praktycznej EK - („nowy egzamin”) 

8 października 2015 - czwartek

  • godz. 13.00 kwalifikacja – M.39
  • godz. 16.00 kwalifikacja – M.20
  • godz. 16.00 kwalifikacja – M.11 (Pasternik)


Szczegółowe harmonogramy zdających na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły

Ważne!
Prosimy o przybycie na egzamin 30 minut przed planowanym rozpoczęciem. Osoby przystępujące do egzaminu powinny ze sobą przynieść dokument tożsamości
.
Na egzamin pisemny prosimy zabrać czarnopiszący długopis oraz kalkulator prosty.

Przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji jesiennej 2015 r.:
- kalkulator prosty
- ołówek
- gumka
- linijka
- temperówka


Plany zjazdów znajdują się w zakładce „Plany zjazdów”
– po lewej stronie

Oznaczenia grup:

Technik górnictwa podziemnego 3 I, 3 J
(podział na grupy zostanie wywieszony na drzwiach szkoły na  pierwszym zjeździe)

Technik mechanik – 3 Km

Technik elektryk – 3T 

Technik przeróbki kopalin stałych – 3 P

Zostaw komentarz