Egzaminy zawodowe - sesja letnia 2015
2015-03-17 11:42:29
Egzaminy zawodowe - sesja letnia 2015


Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ZSG w Łęcznej  („stary egzamin”) 

Etap pisemny 

 15 czerwca 2015 r. - godz.12.00
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik mechanik
 • Technik przeróbki kopalin stałych
 • Technik elektryk

Etap praktyczny 

16 czerwca 2015 r. - godz.9.00

 • Technik górnictwa podziemnego - (180 min)
 • Technik mechanik - (180 min)
 • Technik przeróbki kopalin stałych - (180 min)

17 czerwca 2015 r. - godz.9.00

 • Technik elektryk- (240 min)

Harmonogram części pisemnej EK („nowy egzamin”) 

22 czerwca 2015 r. - czas trwania – 60 min.

 • godz. 10.00 kwalifikacja – M.11, M.20, M.35, E.07;
 • godz. 12.00 kwalifikacja – M.39, M.44, E.08;
 • godz. 14.00 kwalifikacja – E.24

Harmonogram części praktycznej EK - („nowy egzamin”) 

Kwalifikacja

Nazwa

Czas

trwania

Model

Data

rozpoczęcia

Data

zakończenia

E.07

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

180 min.

W

2015-06-12

2015-06-14

E.08

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

180 min.

W

2015-06-08

2015-06-12

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

180 min.

W

2015-06-14

2015-06-14

M.11

Eksploatacja złóż podziemnych

120 min

W

2015-06-08

2015-06-21

M.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

120 min.

W

2015-06-01

2015-06-03

M.35

Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

150 min.

D

2015-06-23

2015-06-23

M.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

120 min.

D

2015-06-23

2015-06-23

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

120 min

DK

2015-05-25

2015-05-25

Szczegółowe harmonogramy zdających na tablicy ogłoszeń przy sakretariacie szkoły

Prosimy o przybycie na egzamin 30 minut przed planowanym rozpoczęciem

Zostaw komentarz