Forum Trzeźwości 2013
2013-10-14 10:07:33

Trzeźwa alternatywa 2013

11 października 2013r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej odbyło się II Wojewódzkie Forum Trzeźwości „Trzeźwa alternatywa 2013”,  zorganizowane przez Regionalne Centrum Trzeźwości  „Maksymilian” w Łęcznej. Patronat nad Forum objęli: Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Burmistrz Miasta Łęczna, Starosta Powiatu Łęczyńskiego.

Na spotkanie przybyli: Katarzyna Antas Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako reprezentant Urzędu Miasta, Elżbieta Brodzik Dyrektor PCPR reprezentowała Starostwo Powiatowe. Udział wzięli też przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, pedagodzy, psycholodzy, przedstawiciele Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich ze Świdnika, Kraśnika, Hrubieszowa  oraz młodzież łęczyńskich szkół. W forum uczestniczyli również uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej:  Patryk Budzyński, Daniel Czaplicki z kl. Ia, Michał Rojek, Adam Moniak z kl. IIc i Paweł Tkaczuk z kl. IIIc. 

Zebrani goście wysłuchali raportu, który przedstawiła Justyna Łucka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na temat podziału środków finansowych na działania. Następnie Elżbieta Brodzik odczytała list Starosty Łęczyńskiego. W dalszej części Joanna Kamińska Prezes Regionalnego Centrum Trzeźwości „Maksymilian” przedstawiła prezentację dotyczącą historii tego klubu pt. „Historia niejednym życiem pisana” a w kolejnym punkcie aspirant Grażyna Mazur przybliżyła problematykę z punktu widzenia policji (dane statystyczne dotyczące przemocy w rodzinie i bezpieczeństwa ruchu drogowego) zwracając uwagę na wzrost pierwszego wskaźnika. Po tej części goście obejrzeli montaż słowno-muzyczny „Przyjdzie Anioł”, przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Łęcznej pod kierunkiem Ewy Radomskiej i Agnieszki Mazurkiewicz. W dalszej części wysłuchano dwóch referatów. Wanda Suchorab, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień wygłosiła referat pt. „Źródła satysfakcji w trzeźwieniu”, natomiast Władysław Keler z Komisji Rewizyjnej KRZiSA przedstawił referat pt.: „Zaczęło się w Poznaniu… czyli krótka historia klubów i stowarzyszeń”.

 Ostatnim punktem forum była dyskusja, w której mogli się wypowiedzieć wszyscy którzy w swojej pracy działają na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Forum zorganizowane przez RCT „Maksymilian”  w ramach „Łęczyńskiego Dnia Trzeźwości” było okazją do przybliżenia działalności stowarzyszenia, zapoznania z literaturą i placówkami zajmującymi się problemami alkoholowymi.

Galeria

Zostaw komentarz