Geniusz ortograficzny z ZSG
2013-05-15 11:58:46

Geniusz ortograficzny z ZSG

Uczennica klasy IIc Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Ilona Grochowska zdobyła tytuł finalistki w V Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z  ortografią na co dzień”. Ilona okazała się jedną z najlepszych spośród 120 uczniów szkół średnich z całej Polski, którzy 28 kwietnia 2013 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk przystąpili do niełatwego dyktanda.

Jury przyznało Ilonie tytuł „Finalistki”, gratulując dociekliwości poznawczej w zakresie świadomego posługiwania się ortografią. Życzyło wytrwałości i sukcesów w zgłębianiu wiedzy o „obcym języku polskim”.

Gratulujemy naszej uczennicy oraz nauczycielce języka polskiego Marzenie Golan, która przygotowała Ilonę do konkursu.

Uwieńczeniem finału będzie wydanie książki „Mistrzowie Ortografii 2013”. W publikacji znajdą się m.in.:

-Teksty dyktand z wszystkich kategorii wiekowych.
- Komentarz (wyjaśnienie dotyczące pisowni wyrazów, które pojawiły się w tekście).
- Klasyfikacja błędów ortograficznych, interpunkcyjnych.
- Imiona i nazwiska finalistów.
- Nazwa szkoły, do której uczęszcza finalista.
- Imię i nazwisko nauczyciela, który przygotował ucznia do finału.

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z  ortografią na co dzień” organizowany jest przez Centrum Edukacji Humanistycznej  „Logos”.  Ideę tego przedsięwzięcia organizatorzy określają następująco: „Poprawne i sprawne posługiwanie się językiem ojczystym stało się koniecznością w naszym coraz bardziej skomplikowanym życiu. Rzeczywistość wypełniają wszelkiego rodzaju publikacje, instrukcje, dokumenty, druki, formularze, ogłoszenia i reklamy. Ciągle coś wyjaśniamy, opowiadamy, polecamy, tłumaczymy, proponujemy i uzasadniamy. Porozumiewamy się w różnych sprawach, które wymagają dokładnych  i jednoznacznych wypowiedzi. Nieporadne, błędne i nielogiczne sformułowania niewątpliwie utrudniają życie, często są przyczyną nieporozumień i komicznych sytuacji. Kultura poprawności językowej stała się „produktem pierwszej potrzeby”. Spróbujmy zatem wspólnie doskonalić umiejętność posługiwania się dobrą polszczyzną!”.

Galeria

Zostaw komentarz