„Godzina dla życia”
2019-09-25 18:50:28


„Godzina dla życia”

24 września w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbył się wykład dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego pod hasłem „Godzina dla życia”.

Dyrektor Arkadiusz Marucha przedstawił gości: Jakuba Drzewieckiego, moderatora spotkania z ramienia Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna oraz Szymona Kwiatkowskiego, ratownika medycznego z Warszawy, który poprowadził wykład. – Dla nas te zagadnienia są bardzo ważne także i z tego powodu, że bezpieczeństwo jest dla szkoły górniczej priorytetem – mówił dyrektor - Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo w kopalni, ale i w drodze do pracy i z pracy. Będąc użytkownikami dróg jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za innych. Nasze spotkanie wpisuje się w działania profilaktyczno-wychowawcze szkoły.

Na spotkaniu obecny był także Cyprian Jaruga, przedstawiciel „Bogdanki”, która patronuje akcji
„Godzina dla życia”.

Celem spotkania była edukacja kierowców i użytkowników dróg w zakresie zwiększenie ich świadomości i zwrócenia uwagi na różnego rodzaju niebezpieczeństwa.

Młodzież dowiedziała się m.in. jakie zagrożenia niesie z sobą korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego, zobaczyła ile podczas zderzenia ważą przedmioty przewożone w samochodzie, dowiedzą się jak należy udzielić pierwszej pomocy a najważniejsze to, uświadomiła sobie, że bezpieczeństwo na drogach zależy w dużej mierze od nich samych.

Projekt „Godzina dla życia” to cykl wykładów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna i wspierany przez: Lubelski Węgiel „Bogdanka”, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, Radio Lublin i TVP Lublin.

Galeria

TVP Lublin

Radio Lublin 
Zostaw komentarz