Gra o prąd
2015-02-25 09:26:07

Gra o prąd

24 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyło się spotkanie w ramach projektu  „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy II Technikum Elektrycznego.

Spotkanie poprowadzili pracownicy Fundacji Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Zaprezentowali oni wiedzę z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii w sposób ciekawy i dostosowany do poziomu wiedzy uczniów. Na początku uczniowie obejrzeli film, przybliżający rozwój potencjału OZE na Lubelszczyźnie.  Następnie zapoznali się z grą edukacyjną „Gra o prąd”, stworzoną w celu zaszczepienia ducha przedsiębiorczej ekologii.

Gra przeznaczona jest dla szkolnych zespołów uczniów-graczy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a jej przedmiotem jest energetyka i OZE (energia: wiatrowa, słoneczna, wodna, biogaz).  Udział w grze rozwija kompetencje na poziomie wiedzy ogólnej obejmującej takie dziedziny, jak: ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, procesy inwestycyjne. Jednocześnie gra ma za zadanie zachęcenie uczniów do podjęcia kształcenia na kierunkach powiązanych z gospodarką opartą na wiedzy (energetyka i ochrona środowiska). Podnosi poziom kompetencji społecznych, takich jak praca w grupie, planowanie strategiczne, komunikowanie się.

Projekt „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” współfinansowany ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego i innowacyjnego systemu rozwoju kompetencji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Galeria

Zostaw komentarz