Intensywny kurs wakacyjny do matury poprawkowej z matematyki w ZSG
2016-07-13 13:04:02

Uwaga maturzyści!

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej zaprasza wszystkich chętnych na intensywny 30-godzinny kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki.

Lekcje są bezpłatne i odbywać się będą w systemie zaocznym!

Warsztaty dokształcające poprowadzi mgr Angelika Dzirba w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej przy ul. Bogdanowicza 9 w sali 208. 

Zapraszamy wszystkich którzy chcą łatwiej i efektywniej wykorzystać czas przed egzaminem poprawkowym. W miłej i bezstresowej atmosferze powtórzyć materiał  wymagany WYŁĄCZNIE na podstawie z tego przedmiotu. Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne tak, aby każdy mógł sobie wybrać zajęcia, które go interesują.

CHCIEĆ TO MÓC!!! Start już w tę sobotę!!!

Poniżej znajdziecie szczegółowy harmonogram zajęć.

 

Data

Godzina

Opis zajęć/ tematów

16.07.2016

1300 - 1700

1.      Liczby rzeczywiste

2.      Zbiory, przedziały i wartość bezwzględna

3.      Funkcje

17.07.2016

1000 - 1300

1.      Funkcja liniowa

2.      Funkcja kwadratowa

3.      Geometria analityczna

30.07.2016

1300 - 1700

1.      Wielomiany

2.      Funkcja wymierna

3.      Trygonometria

31.07.2016

1000 - 1300

1.      Funkcja wykładnicza

2.      Logarytm

3.      Ciągi.

06.08.2016

1300 - 1700

1.      Rachunek prawdopodobieństwa

2.      Statystyka

3.      Omówienie tablic matematycznych

20.08.2016

1300 - 1700

1.      Planimetria

2.      Stereometria

3.      Metodyka rozwiązywania zadań testowych

21.08.2016

1000 - 1300

1.      Sprawdź co umiesz – próbna matura

2.      Omówienie próbnej matury