IV Turniej Mowy Polskiej
2015-10-30 07:35:31

IV Turniej Mowy Polskiej

28 października 2015 r. w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbył się „IV Turniej Mowy Polskiej” pod hasłem „Niezwykła historia zwykłego zabytku” organizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej.

Do konkursu przystąpili też uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Łucja Grabczak z klasy 2c oraz Szymon Osieleniec z klasy 2a.  Łucja wystąpiła z prezentacją „Cmentarz”, będącą interpretacją artykułu Roberta Jopa „Cmentarze parafii pw. św.  Marii Magdaleny w Łęcznej w XVIII i XIX w.”, zamieszczonego w ,,Merkuriuszu Łęczyńskim” z 2007 r. Natomiast Szymon w prezentacji pt. „Rower” opowiedział o zabytkach na szlaku rowerowym. Powstała ona w oparciu o „Nawigator rowerowy” Łukasza Pawlaka. Uczniów do turnieju przygotowała Marzena Golan nauczyciel języka polskiego.

W jury konkursowym zasiedli: dr nauk humanistycznych Ewa Leśniewska, była dyrektor Muzeum Regionalnego w Łęcznej, Beata Sagan dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie, Mieczysław Gajowiak regionalista z Milejowa oraz dr Monika Bogusz pracownik PBP w Łęcznej.

Wszyscy uczestnicy konkursu zdaniem jury prezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom. Postanowiono więc przyznać siedem pierwszych nagród. Pozostali uczestnicy uplasowali się na drugim miejscu, w tej grupie znaleźli się reprezentanci ZSG. Przewodnicząca jury Ewa Leśniewska podziękowała 19. uczestnikom za podjęcie trudu zaprezentowania historii zapomnianego lub mało znanego zabytku, którego ślady zacierają się w pamięci lokalnej społeczności. Uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali książkami i gadżetami ufundowanymi przez Burmistrza Łęcznej oraz wójtów gmin leżących na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

Celem konkursu była popularyzacja historii i walorów turystycznych Powiatu Łęczyńskiego, literatury regionalnej, kształtowanie tożsamości regionalnej, rozwijanie indywidualnych uzdolnień i pobudzanie twórczego myślenia oraz krzewienie postaw opartych na aktywnym uczestniczeniu w kulturze. W turnieju mogli wziąć udział mieszkańcy Łęcznej w wieku od 6 lat w górę.

Galeria

Zostaw komentarz