Jubileusz 10-lecia szkoły i poświęcenie sztandaru
2015-12-04 20:03:26

Jubileusz 10-lecia łęczyńskiej szkoły górniczej


W dniu poprzedzającym Barbórkę, zgodnie z tradycją Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, obchodzone jest święto szkoły i górniczej braci. Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ szkoła obchodzi Jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji 3 grudnia 2015 r. podczas szkolnej Barbórki nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru Zespołowi Szkół Górniczych w Łęcznej, ślubowanie klas pierwszych oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursów barbórkowych.

Jubileusz szkoły swoją obecnością zaszczycił  ksiądz Andrzej Lupa proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Łęczyńskiego i Miasta Łęczna, Roman Cholewa - Starosta Łęczyński oraz Teodor Kosiarski - Burmistrz Miasta Łęczna. Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Marzanna Ostrowska, starszy wizytator. W tym ważnym dla szkoły górniczej dniu obecni byli: Piotr Winiarski - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Jan Baczyński vel Mróz - Przewodniczący Rady Powiatu, Dariusz Kowalski - Wicestarosta Łęczyński,   Krystyna Wiśniewska - członek zarządu Powiatu Łęczyńskiego oraz Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego - Kazimierz Radko.

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. reprezentował Waldemar Bernaciak - Zastępca Prezesa. Obecni byli Przedstawiciele górniczych związków zawodowych Stanisław Ćwirko -  przewodniczący Związku  Zawodowego „Kadra”, Antoni Pasieczny - przewodniczący Związku  Zawodowego „Solidarność”, Zdzisław Cichosz - przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Swoją obecnością uroczystość zaszczyciła również  kadra kierownicza oraz brać górnicza LW  „Bogdanka” S.A.

Podczas obchodów jubileuszu szkoły obecni byli przedstawiciele służb mundurowych: Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, Straży Miejskiej w Łęcznej, dyrektorzy szkół z terenu Powiatu Łęczyńskiego oraz przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Łęcznej - Wiesława Stec. Licznie przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji kulturalnych, społecznych, rynku pracy, pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

Zaszczycił swoją obecnością przedstawiciel Politechniki Lubelskiej dr inż. Paweł Mazurek - prodziekana do spraw studenckich oraz ks. dr hab. Marian Z. Stepulak, prof. nadzw. WSEI, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie.

Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć pierwszego dyrektora Technikum Górniczego Waldemara Kolanowskiego. Dzięki jego staraniom od dziesięciu lat w Łęcznej kształcona jest młoda kadra górnicza.

Obecni byli również: przedstawiciele klubu sportowego Górnik, Rady Rodziców, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej "Barbórka" oraz emerytowani nauczyciele, przyjaciele, darczyńcy i sympatycy Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania  pamięci o zdarzeniach i ludziach, współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami - powiedział Arkadiusz Marucha, dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Zebranym gościom, nauczycielom oraz uczniom przypomniał, tak ważną dla społeczności lokalnej, historię szkoły górniczej w Łęcznej. Podkreślił, jak istotna dla kształcenia młodzieży jest współpraca z LW „Bogdanka” S.A. - Firmą, która od początku istnienia szkoły wspiera nas w realizacji celów dydaktycznych oraz jest zawsze otwarta na nasze potrzeby.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej to jedna z najlepszych szkół w województwie lubelskim, co potwierdzają ogólnopolskie rankingi placówek oświatowych. Wasza szkoła jest nie tylko instytucją oświatową, jest wspólnotą, która zrzesza zarówno uczniów, rodziców, absolwentów jak i sympatyków. - powiedział Roman Cholewa Starosta Łęczyński. Złożył w imieniu władz samorządowych Powiatu Łęczyńskiego podziękowania dla kadry pedagogicznej i pracowników szkoły za ciężką  pracę, zaś uczniom za zapał, chęć doskonalenia zawodowego i aktywność społeczną.

Waldemar Bernaciak - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki z okazji jubileuszu szkoły w imieniu Zarządu Spółki LW „Bogdanka” S.A. złożył na ręce dyrektora życzenia, gratulacje i słowa uznania - Świętowany jubileusz jest powodem satysfakcji i zadowolenia z dotychczasowych niezwykłych dokonań. Niech będzie on bodźcem do dalszego działania i rozwoju.  

W imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty Marzanna Ostrowska złożyła życzenia pomyślności uczniom, aby dla dobra szkoły i własnego rozwoju potrafili mądrze spożytkować doświadczenia uzyskane w procesie edukacji. Natomiast dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom szkoły podziękowała za dotychczasowy wieloletni trud kształcenia i wychowania młodzieży życząc by towarzyszył im optymizm i poczucie głębokiego sensu pracy dla kształcenia nowych pokoleń.

Piotr Winiarski w swojej wypowiedzi nawiązał do początków szkolnictwa górniczego w Łęcznej, kiedy jako Starosta Łęczyński współtworzył Technikum Górnicze - To co uczyniliśmy 10 lat temu jest dla nas powodem do dumy, szczycimy się tym. Jestem dumny, że w Łęcznej jest taka szkoła. Życzę, aby praca i nauka w tej jednostce była satysfakcjonująca.

Teodor Kosiarski na ręce dyrektora złożył najlepsze życzenia dla całej społeczności Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Zaprzyjaźniony ze szkołą górnik, pisarz Stanisław Luchowski odczytał wiersz dedykowany nauczycielom i uczniom ZSG, który został specjalnie napisany na jubileusz szkoły. W jego fragmencie czytamy - Nie kłaniajcie się skomplikowanym rzeczom. Wiedza otwiera wszystkie drzwi, z nią inaczej wygląda świat.

Miłym podsumowaniem złożonych przez gości życzeń było odegranie przez Orkiestrę Górniczą LW „Bogdanka” S.A. „Sto lat”.

W dalszej części uroczystości nastąpiło nadanie sztandaru Zespołowi Szkół Górniczych w Łęcznej. Poprzedziło je symboliczne wbicie gwoździ w drzewce sztandaru przez fundatorów. Następnie Roman Cholewa Starosta Łęczyński wręczył Arkadiuszowi Marusze sztandar Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji oraz oznakę systemu wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły. Po czym nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom, prezentacja sztandaru oraz odegranie przez Orkiestrę Górniczą hymnu państwowego i górniczego.  

Kolejnym punktem jubileuszowych uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy zobowiązali się miedzy innymi - Dbać o honor szkoły, współtworzyć jej autorytet oraz czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju. Symbolicznego pasowania szpadą górniczą przedstawicieli pierwszoklasistów dokonał dyrektor szkoły.

W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć modlitwy w intencji szkoły i wszystkich górników, poprowadził ją ksiądz Marcin Pyda.

Barbórka była także okazją do wręczenia nagród zwycięzcom V Konkursu Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych.  Fundatorami cennych nagród byli: Starostwo Powiatowe w Łęczynej, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Łęcznej, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej oraz LW „Bogdanka” S.A. Nagrodzeni zostali również laureaci X Konkursu Wiedzy BHP. Organizatorem jego jest Komisja BHP LW „Bogdanka” S.A., a nagrody sponsorują górnicze związki zawodowe.

Niezapomnianych wrażeń i przeżyć przybyłym gościom, nauczycielom, uczniom, rodzicom dostarczył występ Orkiestry Górniczej. Zgromadzona publiczność gromkimi brawami podziękowała muzykom za wyjątkowy koncert.

Na zakończenie zespół teatralny Liberum Veto oraz absolwenci szkoły przedstawili  część artystyczną, nawiązująca do ważnych dla stanu górniczego i szkoły wydarzeń, symboli i tradycji. Widzowie obejrzeli symboliczny „skok przez skórę” wyrażający przyjmowanie nowicjuszy do stanu górniczego przez stare strzechy. Była również św. Barbara, patronka górników. Jeden z fragmentów przedstawienia nawiązywał do zawodu górnika, który należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych. W części artystycznej młodzi aktorzy odnieśli się również do szkoły. Jest to miejsce, gdzie nie tylko nauka i ciężka praca towarzyszy uczniom. To tutaj każdy zostawia cząstkę swojego życia, a po latach z sentymentem wspomina spędzone w szkolnych murach dni.  Narracja przeplatana piosenkami przygotowana została pod kierunkiem  Elizy Szymańskiej i Marzeny Golan, nauczycielek j. polskiego.

Gromkie brawa publiczności były zasłużoną nagrodą dla uczniów, nauczycieli i wszystkich zaangażowanych w organizację obchodów Jubileuszu 10-lecia szkoły i nadania sztandaru.   

Obchodom jubileuszu towarzyszyła wystawa obrazów Walentego Bąbelewskiego, łęczyńskiego artysty- malarza, emerytowanego górnika.

Ciąg dalszy obchodów Jubileuszu 10-lecia szkoły miał miejsce 4 grudnia 2015 roku. Podczas uroczystej Mszy św. Barbórkowej sprawowanej w kościele pw. św. Barbary w Łęcznej Abp Stanisław Budzik Metropolita Lubelski dokonał poświęcenia sztandaru szkoły. Arcybiskup poświęcił również figurę św. Barbary, dar Związku  Zawodowego „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A. dla Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

GALERIA

GAZETA JUBILEUSZOWA

Zostaw komentarz