KKZ ważne inoformacje
2016-05-09 12:34:41

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej


Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok szkolny 2016/2017

L.p.

Czynności

Terminy

1.       

Pobieranie wymaganych dokumentów z sekretariatu szkoły i składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

W przypadku przekroczenia limitu wolnych miejsc
w danym zawodzie - przyjmowanie dokumentów zostanie wstrzymane i taka informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły (www.zsg-leczna.pl).

06.06.2016 r. - 08.07.2016 r.

godz. 800-1400

2.       

Publikacja list kandydatów (dotyczy osób, które mają złożony komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów).

11.07.2016 r.

godz.1000

3.       

Analiza dostarczonej dokumentacji według etapów

i kryteriów określonych w art. 20r Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zm.).

12.07.2016 r.

4.       

Publikacja list osób przyjętych na dany kierunek oraz list osób nieprzyjętych.

13.07.2015 r.
godz. 800

5.       

Postępowanie uzupełniające i odwoławcze.

14.07.2016 r. - 30.08.2016 r.

godz. 800-1400

6.       

Ostateczna publikacja list osób przyjętych.

31.08.2016 r.

godz. 800


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Zostaw komentarz