Konkurs literacki science fiction!
2016-01-11 11:03:00
"ZDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE"
 
W konkursie mogą wziąć udział nie tylko miłośnicy fantastyki, ale wszyscy uczniowie z wyobraźnią!

Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody: książki, gadżety, bardzo dobre oceny z języka polskiego!
Termin oddania prac - 12 luty 2016 r.

Cele konkursu:
• popularyzacja literatury fantastycznej,
• doskonalenie warsztatu pisarskiego,
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
• wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach: ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym,
• zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
• promowanie osiągnięć uczniów.

Formy wypowiedzi
Kartka z pamiętnika; dziennik, opowiadanie, felieton, reportaż, wywiad.

Edycja pracy
• Długość pracy: do 4 stron tekstu komputerowego w standardowej edycji (czcionka 12, Times New Roman; interlinia 1,5; marginesy 2,5).
• Pracę można przesłać w formie pliku Word na adres: marzena@zsg-leczna.pl, zaś wersję papierową przekazać w bibliotece szkolnej lub nauczycielowi poloniście we wskazanym terminie.
• Praca powinna zawierać w nagłówku: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Szczegóły w regulaminie
Zostaw komentarz