Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie
2016-11-29 17:32:31Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie

25 XI 2016 r. w Zespole Szkół Górniczych odbył się Barbórkowy Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie „Barbórka 2016”. Organizatorami byli Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – Dział BHP oraz ZSG w Łęcznej. Patronat honorowy nad konkursem objęli: LW Bogdanka” S.A. i Starosta Łęczyński.

Dotychczas odbyło się dziewięć edycji tego konkursu, w tym roku odbył się po raz pierwszy w nowej formule, gdyż zaproszenie do udziału w nim otrzymały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Województwa Lubelskiego, które kształcą w zawodach górniczych, a uczniowie realizują praktyki zawodowe w LW „Bogdanka” S.A. Konkurs odbywał się etapowo. Pierwszy wewnątrzszkolny wyłonił pięciu kandydatów z każdej placówki. W ZSG odbył się 23 listopada, a do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Mateusz Dobosz IVa, Wojciech Niećko IVm, Daniel Jasina IIIm, Patryk Małyska IIIm, Łukasz Rączka IIIb oraz Natalia Wachnik IIIc. Do drugiego etapu konkursu oprócz wyżej wymienionych przystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Chełmie, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim i Zespołu Szkół w Trawnikach. W jury konkursowym zasiedli: Sławomir Ostrowski Nadsztygar ds. BHP  LW Bogdanka” S.A., Kamil Patyra Społeczny Inspektor Pracy LW Bogdanka” S.A. oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego Józef Rudzki.

Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 60 pytań i 30 min. na udzielenie odpowiedzi. Test nie był łatwy, zawierał m.in. pytania takie jak: Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i obsługę maszyn, urządzeń i instalacji? Jakie warunki muszą być spełnione, aby powierzyć pracownikom obsługę maszyn, urządzeń i instalacji w zakładzie górniczym? Co rozumiemy pod pojęciem skłonności górotworu i skał do tąpań? Czy można wysłać zastęp ratowników do akcji, gdy w bazie nie ma zastępu ubezpieczającego?

Tytuł laureata zdobyli:

I miejsce

Mateusz Dobosz – kl. IVa ZSG w Łęcznej

Mateusz Iwaniak – kl.IV ZS w Trawnikach

II miejsce

Wojciech Niećko – kl. IVm ZSG w Łęcznej

III miejsce

Łukasz Rączka – kl. IIIb ZSG w Łęcznej

IV miejsce

Jacek Jedut – kl. IV ZS w Ostrowie Lubelskim

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety: mydełka w formie bryły węgla, kubeczki, smycze, notesy, długopisy.

Nagrody główne zwycięzcom zostaną wręczone 2 grudnia, podczas uroczystości barbórkowych szkoły. Tradycyjnie 3 grudnia w dniu Górniczego Święta Arkadiusz Marucha dyrektor ZSG w Łęcznej wraz z laureatami: Mateuszem Doboszem, Mateuszem Iwaniakiem, Wojciechem Niećko weźmie udział w uroczystościach barbórkowych Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Nagrody sponsorowali: LW „Bogdanka” S.A., Fundacja Solidarni Górnicy, NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A., ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A., ZZ ”Kadra” LW „Bogdanka” S.A., ZZ „Przeróbka”  LW „Bogdanka” S.A.

Galeria

Zostaw komentarz