Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie
2018-11-28 17:10:47


Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie

28 listopada odbył się Barbórkowy Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie „Barbórka 2018”. Organizatorami konkursu byli Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – Dział BHP oraz ZSG w Łęcznej.

Konkurs odbywał się etapami, pierwszy wewnątrzszkolny wyłonił kandydatów z Zespołu Szkół Górniczych oraz Zespołu Szkół w Ostrowie. W jury konkursowym zasiedli: Sławomir Ostrowski Nadsztygar ds. BHP  LW Bogdanka S.A., Jarosław Bednarczuk Nadsztygar ds. BHP  LW Bogdanka S.A., Sławomir Mitrus Społeczny Inspektor Pracy LW Bogdanka S.A. oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSG Henryk Harmasz.

Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 60 pytań i 60 min. na udzielenie odpowiedzi. Musieli udzielić odpowiedzi m.in. pytania: Co rozumiemy pod pojęciem skłonności górotworu i skał do tąpań? Jakie warunki muszą spełniać rurociągi przeciwpożarowe? Jakie są normy przenoszenia przedmiotów przez młodocianych (przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu przez jedną osobę) na odległość powyżej 25 m przy pracy dorywczej? Ile wynosi najwyższe dopuszczalne stężenie tlenku węgla w powietrzu kopalnianym? Co rozumie się przez pożar podziemny? Ile wynosi graniczna wartość prądu płynącego przez ciało człowieka, która nie wywołuje migotania komór serca?

Tytuł laureata zdobyli:

I miejsce

Mateusz Rudnicki –ZSG w Łęcznej

II miejsce

Bartłomiej Węgorek – ZS w Ostrowie Lubelskim

III miejsce

Błażej Woźniak – ZS w Ostrowie Lubelskim

IV miejsce

Dominik Jonasz – ZS w Ostrowie Lubelskim

Nagrody główne zwycięzcom zostaną wręczone 3 grudnia podczas szkolnej Barbórki. Nagrody dla uczniów sponsorowali: LW „Bogdanka” S.A. oraz kopalniane związki zawodowe.

Tradycyjnie 4 grudnia w dniu Górniczego Święta dyrektor ZSG w Łęcznej wraz z laureatem konkursu weźmie udział w uroczystościach barbórkowych LW „Bogdanka” S.A.

Galeria

Zostaw komentarz