Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie Barbórka 2017
2017-11-24 12:40:20


Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie

24 XI 2017 r. w Zespole Szkół Górniczych odbył się Barbórkowy Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie „Barbórka 2017”. Organizatorami byli Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – Dział BHP oraz ZSG w Łęcznej. Patronat honorowy nad konkursem objęli: LW Bogdanka” S.A. i Starosta Łęczyński.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego w których prowadzone są zawody górnicze: Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, Zespołu Szkół w Trawnikach i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. W jury konkursowym zasiedli: Henryk Harmasz ZSG w Łęcznej, Agnieszka Gładysz ZS w Trawnikach i Adam Żmuda ZSEiT w Chełmie.

Uczniowie mieli do rozwiązania bardzo trudny test złożony z 60 pytań, i 60 min. na udzielenie odpowiedzi. Test zawierał m.in. pytania takie jak: Jaka jest wymagana minimalna odległość napędu przenośnika taśmowego i zgrzebłowego od obudowy wyrobiska lub zainstalowanych maszyn i urządzeń po obu jego stronach? Jakie warunki muszą być spełnione, aby powierzyć pracownikom obsługę maszyn, urządzeń i instalacji w zakładzie górniczym? Czy podczas przewozu ludzi w wyrobisku transportowym można prowadzić inny transport? Skąd w aparacie OXY K50 jest tlen?

Tytuł laureata zdobyli:

I miejsce

Jacek Jedut – ZS w Ostrowie Lubelskim

II miejsce

Łukasz Rączka – ZSG w Łęcznej

III miejsce

Patryk Małyska – ZSG w Łęcznej

Radosław Sawicki – ZS w Trawnikach

IV miejsce

Paweł Ksok – ZS w Ostrowie Lubelskim

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone zwycięzcom 1 grudnia, podczas uroczystości barbórkowych szkoły. Tradycyjnie 4 grudnia w dniu Górniczego Święta laureaci wezmą udział w uroczystościach barbórkowych Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Nagrody sponsorowali: LW „Bogdanka” S.A., Fundacja Solidarni Górnicy, NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A., ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A., ZZ ”Kadra” LW „Bogdanka” S.A., ZZ „Przeróbka”  LW „Bogdanka” S.A.

Galeria

Zostaw komentarz