Konsultacje społeczne
2016-02-29 11:19:29

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie dostępności  dla osób niepełnosprawnych projektowanego kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej (ul. Bogdanowicza 9)


Szanowni Państwo,

Powiat Łęczyński planuje inwestycję polegającą na modernizacji kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej (ul. Bogdanowicza 9).

Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja części kompleksu sportowego przy budynku Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, która obejmować będzie:

1.     Modernizację istniejącego boiska trawiastego. W ramach prac powstanie boisko piłkarskie oraz bieżnia lekkoatletyczna;

·         boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy i wymiarach 58x30m zostanie wyposażone w 2 bramki młodzieżowe do piłki nożnej (5x2m) i 2 piłkochwyty
o wysokości 6m oraz system odwadniający;

·         bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej i długości 200m będzie posiadać cztery tory o szerokości 1,22m każdy oraz dodatkowo zawierać będzie skocznię w dal z zeskocznią o wymiarach 8x3m;

2.     Modernizację boisk asfaltowych. W ramach prac powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 40x22m, przeznaczone do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę. Boisko zostanie wyposażone w 4 kosze do koszykówki o wysokości 2,00 m, siatkę  wraz ze słupkami do piłki siatkowej oraz 2 bramki do piłki ręcznej - typu młodzieżowego (3x2m). Ponadto wzdłuż każdego boku boiska zostaną zamontowane piłkochwyty o miminalnej wysokości 6m;

3.     Montaż 1 szt. regulaminu korzystania z kompleksu sportowego;

4.     Montaż 8 szt. ławek bez oparcia;

5.     Montaż 4 szt. koszy na śmieci;

6.     Montaż 1 szt. stojaka na rowery o długości 2m;

7.     Wykonanie chodników i dojść zapewniających dostępność obiektu, z kostki brukowej.

Dodatkowo planowana jest budowa nowego oświetlenia terenu – zarówno wokół nowych boisk jak i wzdłuż chodników (łącznie 15 latarni).

Ze zmodernizowanego kompleksu boisk będą mogli korzystać między innymi uczniowie szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego, członkowie klubów sportowych, a także mieszkańcy powiatu.

Uwagi i sugestie dotyczące dostępności  dla osób  niepełnosprawnych projektowanego kompleksu boisk sportowych prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 2 marca 2016 r.

·         osobiście do Punktu Obsługi Interesanta (pok. nr 111), budynek Starostwa Powiatowego w Łęcznej,

lub

·         pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

lub

·         pocztą elektroniczną na adres:  m.mlynarczyk@powiatleczynski.pl

 

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu łęczyńskiego, szczególnie środowiska osób niepełnosprawnych i organizacje sportowe. 

W załączeniu prezentujemy:

Plan sytuacyjny w skali 1: 500
Formularz konsultacji społecznych

Zostaw komentarz