Krwi nie zastąpi nic...
2018-11-28 13:54:55

Krwi nie zastąpi nic...


28 listopada 2018. Uczniowie klas trzecich i czwartych ZSG wzięli udział w spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez Małgorzatę Mesek, z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Pani Mesek zapoznała uczniów z ideą krwiodawstwa oraz przedstawiła warunki dotyczące możliwości oddania krwi.

Akcja krwiodawstwa w naszej szkole będzie prowadzona w piątek 6 grudnia w godz. 9.00-13.00 w sali gimnastycznej.

Honorowym krwiodawcą może zostać osoba, która:

ukończyła18 rok życia,

nie chorowała na żółtaczkę zakaźną,

w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przechodziła żadnych zabiegów chirurgicznych,

w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywano u niej akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,

nie przyjmowała nigdy narkotyków,

 w ostatnim czasie nie przyjmowała szczepień ochronnych,

nie przyjmuje i ostatnio nie przyjmowała żadnych leków,

nie przechodzi aktualnie żadnej infekcji (katar, kaszel, ból gardła).

Osoba oddająca krew powinna być:

wypoczęta,

po lekkim, ubogotłuszczowym posiłku,

z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, prawem jazdy, paszportem),

dzień wcześniej nie spożywa alkoholu.

Po oddaniu krwi przysługuje:

ekwiwalent kaloryczny w postaci czekolad,

w dniu oddania krwi przysługuje dzień wolny od pracy i nauki,

można otrzymać wynik oznaczenia grupy krwi.

Krew można oddać w każdym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w ich oddziałach terenowych lub punktach pobrań mobilnych. W Łęcznej akcja będzie prowadzona 28 marca w godz. 08.30 – 13.00, Parking przy parku Trzeciego Tysiąclecia przy parafii Św. Marii Magdaleny, ul. Świętoduska 2.

 

Zostaw komentarz