Lekcja koleżeńska dla katechetów
2012-10-24 14:43:29

Lekcja koleżeńska dla katechetów

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

bł. Jan Paweł II

24 października 2012r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się lekcja koleżeńska dla nauczycieli religii dekanatu łęczyńskiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni: ks. Prałat dr Ryszard Lis - dyrektor Wydziału do Spraw Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej w Lublinie, ks. Edmund Boryca Dekanalny Wizytator Katechezy, ks. Andrzej Lupa Proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej, proboszczowie parafii dekanatu łęczyńskiego, księża i nauczyciele katecheci. Lekcji przyglądał się również Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha.

Katechezę w klasie 1b przeprowadził ks. Michał Gałus. Tematem katechezy były „Objawienia publiczne i prywatne”, natomiast głównym celem - ukazanie Boga objawiającego się w historii. Ciekawym wprowadzeniem do poruszanej tematyki był wyświetlony na wstępie fragment filmu o objawieniach w Fatimie. Bardzo pomocną w zajęciach była przygotowana przez księdza Michała prezentacja multimedialna przybliżająca uczniom najbardziej znane i zaaprobowane przez Kościół objawiania prywatne.

Spotkanie było okazją do rozwijania wiary, ukazania bogactwa, jakie wnoszą  objawiania w życie Kościoła, wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych, atrakcyjnych form pracy z uczniami.

Na zakończenie odbyło się spotkanie dla zaproszonych gości, na którym dokonano oceny katechezy. Ksiądz prałat dr Ryszard Lis podziękował ks. Michałowi Gałusowi za „podzielenie się wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami religii innych szkół Archidiecezji”.

Galeria

Zostaw komentarz