„Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje powiatowe
2018-03-20 12:42:54


„Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje powiatowe

16 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbyły się eliminacje powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Jakub Okoń, uczeń kl. IVd Zespołu Szkół Górniczych zajął w nim I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i będzie reprezentował Powiat Łęczyński na szczeblu wojewódzkim. II miejsce zajął Jakub Krzychowiec z klasy IIa. Uczniów do turnieju przygotowywał Andrzej Pytka, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W konkursie udział wzięła młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Eliminacje powiatowe składały się z części pisemnej i ustnej. Pytania obejmował m.in.: tradycje i historię straży pożarnych, organizację i zadania ochrony przeciwpożarowej, przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i lasów, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W trakcie turnieju uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze sprzętem, jakim dysponują łęczyńscy strażacy.

Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli: Roman Cholewa - Starosta Łęczyński, Jan Baczyński vel Mróz - Przewodniczący Rady Powiatu, bryg. Dariusz Lis - Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej. 

Tegoroczne eliminacje powiatowe XLI edycji OTWP były objęte patronatem Starosty Łęczyńskiego. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Wirtualne Powiaty 3 Spółka z.o.o, oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Zostaw komentarz