„Młodzież Zapobiega Pożarom” w Powiecie Łęczyńskim
2013-03-21 08:21:48

„Młodzież Zapobiega Pożarom” w Powiecie Łęczyńskim

Mateusz Zabłotny z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Marcin Luszawa z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej i Bartłomiej Rodzik ze Szkoły Podstawowej w Januszówce będą reprezentować Powiat Łęczyński na eliminacjach wojewódzkich XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Chłopcy zdobyli najwyższą ilość punktów podczas eliminacji powiatowych, które odbyły się 20 marca 2013 r. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do testu wiedzy pożarniczej zakwalifikowało się 45 osób wyłonionych na szczeblu miejsko - gminnym. Eliminacje powiatowe składały się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Zakres pytań był bardzo rozległy i obejmował m.in.: tradycje i historię straży pożarnych, organizację i zadania ochrony przeciwpożarowej, przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i lasów, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Uczestników konkursu oceniała komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej w składzie: mł. bryg. Piotr Remisz (przewodniczący), st. kpt. Robert Gruszecki, kpt. Beata Wiechnik oraz mł. kpt. Grzegorz Budzyński.

Po części pisemnej uczestnicy turnieju mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem gaśniczym i ratowniczym jakim dysponują łęczyńscy strażacy. O jego wykorzystaniu opowiadał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej mł. bryg. mgr inż. Marian Lato. Po tej prezentacji uczniowie zostali zaproszeni na ogłoszenie wyników pierwszej, pisemnej części eliminacji. W zmaganiach części ustnej wzięły udział trzy wyłonione osoby w każdej kategorii wiekowej. Nie łatwo było zwycięzcom zasiąść przed komisją z jednej strony i salą pełną młodzieży z drugiej. Każdy z uczestników musiał odpowiedzieć na cztery losowo wybrane pytania.

Laureatem szczebla powiatowego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych został Mateusz Zabłotny uczeń kl. IVb z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Mateusz pochodzi z rodziny o tradycjach pożarniczych, sam należy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku. Tematyką pożarniczą interesuje się od dziecka, a od kilku lat uczestniczy w akcjach OSP niosąc pomoc zarówno w gaszeniu pożarów, zabezpieczaniu wypadków jak i akcjach przeciwpowodziowych. Swoją przyszłość wiąże z zawodem strażaka, a udział i zwycięstwo w turnieju na szczeblu ogólnopolskim dałoby mu możliwość zrealizowania marzeń.

Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Nagrody wręczał Wicestarosta Łęczyński Kazimierz Budka, pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej. Wicestarosta pogratulował młodzieży za tak liczne uczestnictwo w tym niełatwym konkursie oraz życzył laureatom dalszych sukcesów podczas kolejnych szczebli OTWP. Nie tylko finaliści otrzymali nagrody, również każdy z uczestników otrzymał książkową nagrodę pocieszenia.

Uczniowie którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować Powiat Łęczyński na eliminacjach wojewódzkich. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Galeria

Wyniki eliminacji:

I grupa wiekowa

  1. Bartłomiej Rodzik – Szkoła Podstawowa w Januszówce
  2. Maciej Kwieciński – SP nr 2 w Łęcznej
  3. Piotr Piskorski – SP nr 2 w Łęcznej

II grupa wiekowa

  1. Marcin Luszawa – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
  2. Krzysztof Siedlecki – Gimnazjum w Ludwinie
  3. Michalski Michał – Gimnazjum w Ludwinie

III grupa wiekowa

  1. Mateusz Zabłotny – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
  2. Milena Mileszczyk – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
  3. Nakielski Arkadiusz – ZS w Puchaczowie
Zostaw komentarz