Moja robota w kopalni
2013-01-08 14:13:36

Moja robota w kopalni - spotkanie w ZSG z Walentym Bąbelewskim

8 I 2013. Uczniowie czterech klas pierwszych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej dzięki spotkaniu z malarzem, emerytowanym górnikiem Walentym Bąbelewskim, mieli możliwość zapoznania się z przyszła pracą w zawodzie górnika. Pan Walenty przeniósł na płótno kilkadziesiąt lat pracy pod ziemią.

Spotkanie rozpoczął tradycyjnym górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże!”. Jego wspomnienia utrwalone na płótnach sięgają 6 grudnia 1958 r., kiedy to zaczynał pracę jako osiemnastoletni chłopak w kopalni w Sosnowcu. Dzięki obrazom uczniowie ujrzeli podziemny świat, którego dzisiaj już nie ma. Na wystawie nie zabrakło wizerunku patronki górników, św. Barbary. Szczególnie okazały jej portret artysta podarował dwa lata temu szkole górniczej i obecnie można go podziwiać w Sali im. prof. J. Samsonowicza. Górniczy cykl zamykają obrazy kopalni Bogdanka, w której autor pracował od 1979 r., aż do emerytury.

Uczniowie z zainteresowaniem wsłuchiwali się w opowieści górnika, łęczyńskiego artysty, który dzielił się doświadczeniem zawodowym z młodymi ludźmi. Pan Walenty obdarzony jest nie tylko zdolnościami malarskimi, ale i krasomówczymi. Jego barwne gawędy potrafiły przykuć uwagę tak licznej grupy słuchaczy.

Społeczność uczniowska brawami i bukietem kwiatów podziękowała Panu Walentemu za poświęcony czas i przekazane treści. Artysta wyraził radość ze spotkań z młodzieżą, podkreślając, że te spotkania są dla niego szczególnie cenne.

Galeria

Zostaw komentarz