"Moja robota w kopalni"
2014-10-27 15:42:28
"Moja robota w kopalni" - spotkanie z autorem cyklu

27 października 2014 r. uczniowie pięciu klas pierwszych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięli udział w spotkaniu z malarzem, emerytowanym górnikiem Walentym Bąbelewskim. Pan Walenty od kilku lat dzieli się z młodzieżą ZSG doświadczeniem pracy w kopalni.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści łęczyńskiego artysty. Wystawa obejmująca kilkadziesiąt prac, została zatytułowana „Moja robota w kopalni”. Wspomnienia artysty utrwalone na płótnach sięgają 1958 r., kiedy to zaczynał pracę jako osiemnastoletni chłopak w kopalni w Sosnowcu. Dzięki obrazom pana Walentego uczniowie ujrzeli podziemny świat, którego dzisiaj już nie ma. Górniczy cykl zamykają obrazy kopalni Bogdanka, w której autor pracował od 1979 r., aż do emerytury.

Pan Walenty obdarzony jest nie tylko zdolnościami malarskimi, ale i krasomówczymi. Społeczność uczniowska brawami i bukietem kwiatów podziękowała Panu Walentemu za poświęcony czas i przekazane treści. Artysta wyraził radość ze spotkania z młodzieżą, podkreślając, że są one dla niego szczególnie cenne ze względu na górniczy charakter szkoły.

Galeria

Zostaw komentarz