„Moja robota w kopalni” - spotkanie z malarzem 2015
2015-12-21 15:55:35

„Moja robota w kopalni” - spotkanie z malarzem

21 grudnia 2015 r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięli udział w spotkaniu z malarzem, emerytowanym górnikiem Walentym Bąbelewskim. Połączone ono było z wystawą kilkudziesięciu obrazów tworzących cykl „Moja robota w kopalni”. Wspomnienia artysty utrwalone na płótnie sięgają 1958 r., kiedy to zaczynał pracę jako osiemnastoletni chłopak w kopalni w Sosnowcu.

Spotkanie z uczniami rozpoczął górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże!”, objaśniał także dlaczego to zawołanie jest tak ważne dla górników. Dzięki obrazom artysty, uczniowie ujrzeli podziemny świat, którego dzisiaj już nie ma. Górniczy cykl zamykają obrazy kopalni Bogdanka, w której autor pracował od 1979 r., aż do emerytury. Prezentacja obrazów wzbogacona została opowieściami artysty. Jak mogli się przekonać uczniowie pan Walenty obdarzony jest nie tylko zdolnościami malarskimi, ale i krasomówczymi.

Malarz od kilku lat dzieli się z młodzieżą ZSG doświadczeniem pracy w kopalni. Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało w grudniu 2010 r. Prace malarskie z cyklu „Moja robota w kopalni” są również ozdobą uroczystych szkolnych Barbórek. Artysta podarował szkole górniczej kilka obrazów, m.in.: św. Barbary, prof. Jana Samsonowicza, a także pejzaż przedstawiający kopalnię „Bogdanka”.

Przed laty, jako jeden z wielu górników, przyjechał do Łęcznej budować kopalnię w „Bogdance”. Pochodzi z Będzina, przez wiele lat pracował w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Sosnowcu. Lubelszczyzna bardzo mu się spodobała, osiadł więc tu na stałe. Po przejściu na emeryturę powrócił do młodzieńczych marzeń i chwycił za pędzel. Należy do łęczyńskiej Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych „Plama”. Szczególne miejsce w jego artystycznym dorobku zajmują obrazy przedstawiające pracę w kopalni. Ten niezwykły, górniczy cykl „Moja robota w kopalni”, z fotograficzną wręcz dokładnością odzwierciedla niedostępną dla innych rzeczywistość podziemnego świata.

Walenty Bąbelewski, górniczy cykl prezentował już ponad dwadzieścia razy m.in.: w Centrum Kultury w Łęcznej, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęcznej, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej, parafii św. Barbary w Łęcznej, parafii św. Józefa w Łęcznej, Muzeum Regionalnym w Łęcznej, Wiejskim Domu Kultury w Zawieprzycach, Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie, Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, Gminnej Bibliotece Publicznej w Ludwinie, Publicznym Przedszkolu nr 2 w Łęcznej, Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej i oczywiście wielokrotnie w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Galeria

Zostaw komentarz