Możesz wybrać nowe książki do biblioteki!
2019-05-14 14:00:36
Otrzymaliśmy dotację na zakup książek

z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa!

Miło nam poinformować, że dzięki funduszom pochodzącym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, biblioteka Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzbogaci się o wiele nowości wydawniczych.

Rządowe wsparcie wynosi 12.000 zł, wkład własny wynosi 3.000 zł oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania w 2019 roku aż 15.000 zł na zakup nowych książek.

Do koniecznych warunków realizacji programu należy m.in. zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek.

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym: uczniom, rodzicom i nauczycielom włączenie się w konsultowanie zakupów nowych książek, prosimy o zgłaszanie propozycji tytułów książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór biblioteki.

W bibliotece znajduje się specjalna skrzynka, do której można wrzucać swoje propozycje. Zapraszamy do wypełnienia jej Waszymi propozycjami.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

  • książki będące nowościami wydawniczymi;
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
  • książki do słuchania – audiobooki;
  • książki obrazkowe;
  • książki z powiększoną czcionką;
  • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

  • podręczników;
  • słowników, encyklopedii;
  • filmów;
  • gier komputerowych i planszowych.
Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy przed biblioteką. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
Zostaw komentarz